Prelungirea perioadei minime de menținere a investițiilor cu până la 2 ani

October 1, 2020 Hristescu & Partners

În data de 1 octombrie 2020, a intrat în vigoare Hotărârea nr. 783/2020 privind modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.680/2008 pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat privind asigurarea dezvoltării economice durabile, Hotărârii Guvernului nr. 753/2008 pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat privind dezvoltarea regională prin stimularea investițiilor și Hotărârii Guvernului nr. 797/2012 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru sprijinirea investițiilor care promovează dezvoltarea regională prin utilizarea tehnologiilor noi și crearea de locuri de muncă, în sensul prelungirii la cerere, ca urmare a pandemiei de COVID-19, a termenului de monitorizare aferent proiectelor de investiții cu acorduri pentru finanțare emise până la data de 30 iunie 2014. 

Dintre modificările aduse, amintim următoarele: 

Hotărârea Guvernului nr. 1.680/2008 pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat privind asigurarea dezvoltării economice durabile

 • La solicitarea întreprinderii, se poate prelungi perioada minimă obligatorie de menținerea a investițiilor cu până la maximum 2 ani. În acest sens, întreprinderea trebuie să transmită Ministerului Finanțelor Publice un plan de recuperare a decalajului determinat exclusiv de pandemia de COVID-19, pe care Ministerul îl va analiza, aproba și stabili perioada cu care poate fi prelungit programul.
 • În decursul perioadei prelungite de menținere a investiției în modul mai sus indicat, echipamentele care devin învechite datorită schimbării tehnologice rapide pot fi înlocuite.
 • Solicitarea de prelungire a perioadei de menținere a investiției se poate transmite la Ministerul Finanțelor Publice până la data de 31 decembrie 2021.

Hotărârea Guvernului nr. 753/2008 pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat privind dezvoltarea regională prin stimularea investițiilor

 • La solicitarea întreprinderii, se poate prelungi perioada minimă obligatorie de menținere cu până la maximum 2 ani. În acest sens, întreprinderea trebuie să urmeze aceeași procedură explicată mai sus.
 • În decursul perioadei prelungite de menținere a investiției în modul mai sus indicat, investiția de înlocuire poate fi acceptată dacă aceasta are în vedere active care s-au uzat moral în decursul acestei perioade, ca urmare a schimbării tehnologice rapide produse în domeniul în care a fost realizată investiția. Este obligatoriu ca activitatea economică să continue în regiunea în cauză.
 • Solicitarea de prelungire a perioadei de menținere a investiției se poate transmite la Ministerul Finanțelor Publice până la data de 31 decembrie 2021.

Hotărârea Guvernului nr. 797/2012 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru sprijinirea investițiilor care promovează dezvoltarea regională prin utilizarea tehnologiilor noi și crearea de locuri de muncă

 • La solicitarea întreprinderii, se poate prelungi perioada minimă obligatorie de menținere cu până la maximum 2 ani. În același sens indicat deja, întreprinderea trebuie să transmită Ministerului Finanțelor Publice un plan de recuperare a decalajului determinat exclusiv de pandemia de COVID-19, pe care Ministerul îl va analiza, aproba și stabili perioada cu care poate fi prelungit programul.
 • Dacă în perioada de prelungire pentru menținerea investiției, se constată uzura morală a activelor aferente planului de investiții ca urmare a evoluției tehnologice, este permisă înlocuirea acestora cu condiția ca activitatea economică să se desfășoare în continuare în regiunea în cauză.
 • Solicitarea de prelungire a perioadei de menținere a investiției se poate transmite la Ministerul Finanțelor Publice până la data de 31 decembrie 2021.
 • Ministerul Finanțelor Publice verifică anual menținerea investiției pe o perioadă de 5 ani de la finalizarea acesteia, cu posibilitatea extinderii cu până la maximum 2 ani, precum și menținerea locurilor de muncă.
 • În termen de 30 de zile de la încheierea perioadei de monitorizare de 5 ani, prelungită în modul de mai sus, întreprinderea are obligația de a transmite Ministerului Finanțelor Publice un raport de expertiză tehnică elaborat de un evaluator autorizat, din care să rezulte menținerea investiției.

A member of

 

Copyright © 2024 thesigtreeteam. All Rights Reserved.

Let's chat!

Say hello!