Posibile amendamente aduse ordonantei 37/202 privind suspendarea ratelor la banci si IFN

April 9, 2020 Diana Constantin
Ieri, 8 aprilie 2020, Senatul a votat cu privire la legea de aprobare a Ordonantei de urgenta nr. 37/2020 privind acordarea unor facilitati pentru creditele acordate de institutii de credit si institutii financiare nebancare anumitor categorii de debitori. Au fost aprobate astfel modificari importante ale dispozitiilor OUG nr. 37/2020. Important de mentionat este ca modificarile propuse sunt similare dispozitiilor cuprinse in textul de Lege 132/2020 (momentan aflat in procedura de sesizare de necostitutionalitate la Curtea Constitutionala cu termen de solutionare 06.05.2020). Mai jos, pe scurt, modificarile care ar urma sa fie realizate potrivit acestui proiect de lege:
 • s-a extins cadrul notiunii de creditor, fiind incluse si sucursalele bancilor si IFN-urilor din strainatate care desfasoara activitate pe teritoriul Romaniei (cu exceptia caselor de ajutor reciproc), precum si entitatile care desfasoara activitate de recuperare creante;
 • s-au abrogat definitiile care vizau reglementarea garantarii de catre stat a obligatiei de plata a dobanzii aferente perioadei de suspendare a platilor din cadrul creditelor ipotecare;
 • se prevede ca, la cererea debitorului, se suspenda plata ratelor de capital, dobanzilor si comisioanelor pana cel tarziu la 31 decembrie 2020, prin prelungirea duratei creditului, fara costuri suplimentare;
 • se prevede clar ca masura suspendarii se aplica si contractelor de leasing financiar si operational;
 • dobanda si comisioanele aferente perioadei suspendate nu se mai capitalizeaza la soldul creditului, la finalul perioadei de suspendare; – NU se mai prevede care este regimul acestora dupa suspendare;
 • orice proceduri de executare silita (inclusiv urmarirea bunurilor mobile, imobile, popririle de orice fel) incepute pana la data intrarii in vigoare a legii (legea de aprobare cu modificari a OUG 37/2020, care urmeaza sa fie publicata) se suspenda pana la 31 decembrie 2020;
 • perioada maxima de creditare din reglementarile creditorilor poate fi depasita cu o perioada egala cu perioada de suspendare;
 • pentru debitorii persoane fizice pentru care prelungirea creditelor duce la depasirea limitei de varsta prevazute in  reglementari, creditorii vor proceda la restructurarea creditelor cu incadrarea in limita de varsta;
 • beneficiaza de dispozitiile OUG 37/2020: debitorii care au contractat un credit, care nu a ajuns la maturitate si pentru care creditorul nu a declarat scadenta anticipata inainte de 30 martie 2020;
 • se elimina articolul care stabilea conditia de a nu exista restante;
 • se elimina articolul care stabilea conditia ca facilitatea suspendarii sa fie acordata doar debitorilor ale caror venituri au fost afectate direct sau indirect de situatia grava creata de pandemia COVID-19;
 • se prevede clar ca sunt eligibili si debitorii care se afla in procedura de executare silita/dare in plata/reorganizare judiciara/orice alte proceduri judiciare sau extrajudiciare care tind la suspendarea efectelor contractului de credit;
 • pentru a beneficia de suspendare, debitorii trebuie sa trimita o notificare de imposibilitate temporara de plata (nu se mai trimite o cerere supusa analizei creditorului), in format letric sau electronic, sau prin alt canal de comunicare la distanta oferit de creditor;
 • dupa intrarea in vigoare a legii, obligatia de plata poate fi suspendata o singura data, la cererea debitorului, pana la data de 31 decembrie 2020;
 • in termen de 3 zile de la publicarea legii fiecare creditor trebuie sa publice pe pagina de internet un numar de telefon la care debitorul sa poata formula cererea, creditorul fiind obligat sa inregistreze convorbirea (pentru situatia in  care  debitorul nu poate transmite notificarea printr-una dintre modalitatile de mai sus);
 • prelungirea duratei creditelor opereaza de drept de la data notificarii, fara acte aditionale; nu se mai prevede analiza cererii de catre creditor, debitorul fiind raspunzator de corectitudinea informatiilor furnizate;
 • se elimina si dispozitiile care vizau creditele ipotecare, privind plata esalonata a dobanzii pe durata de 60 de zile si, drept consecinta, si dispozitiile privind garantarea de catre stat a platii acestei dobanzi;
 • pentru a beneficia de suspendarea rambursarii platii ratelor, dobanzilor si comisioanelor, debitorii (cu exceptia persoanelor fizice) trebuie sa nu se afle in insolventa si sa detina certificat de situatii de urgenta;
 • a scazut procentul referitor la diminuarea veniturilor sau a incasarilor, respectiv se poate obtine certificat de situatii de urgenta  prin care se constata, pe baza declaratiei pe proprie raspundere a debitorului, diminuarea veniturilor sau a incasarilor cu minimum 15% in luna in care se face solicitarea prin raportare la media lunilor ianuarie si februarie 2020;
In functie de durata de suspendare pentru care a optat debitorul, potrivit notificarii transmise, durata creditului se prelungeste in mod automat cu aceasta durata de suspendare. Intrucat prelungirea duratei creditului se face fara costuri suplimentare, se poate concluziona ca aceasta modificare implica ca pe durata de prelungire finantarea va fi gratuita (intrucat nu s-ar mai percepe dobanda suplimentara pe durata de prelungire). Desigur, pentru a intra in vigoare toate cele mai sus descrise este necesara indeplinirea tuturor fomalitatilor legislative de aprobare, pe care le vom urmari si comunica in timp real.

A member of

 

Copyright © 2024 thesigtreeteam. All Rights Reserved.

Let's chat!

Say hello!