Platforme digitale de transport alternativ: procedura de acordare a avizului tehnic

November 2, 2020 Hristescu & Partners

În data de 2 noiembrie, au intrat în vigaore Normele privind procedura de acordare/retragere a avizului tehnic pentru platformele digitale de transport alternativ cu autoturism și conducător auto, din 27.10.2020. 

Prin acestea se reglementează procedura de acordare și de retragere a avizului tehnic al Autorității pentru Digitalizarea României pentru platformele digitale puse la dispoziție de către operatorii acestora, prin care se asigură intermedierea transportului alternativ cu autoturism și conducător auto.

Dintre dispozițiile Normelor, aducem aminte următoarele: 

 • Transportul alternativ se poate efectua numai prin intermediul unei platforme digitale avizate tehnic de către ADR.

 • Dacă operatorul platformei digitale este o persoană juridică nerezidentă, acesta este obligat să aibă, pe toată perioada în care își desfășoară activitatea de intermediere a transportului alternativ pe teritoriul României, o filială înregistrată care să îl reprezinte în fața autorităților statului român.

 • Pentru a obține avizul tehnic, platforma digitală de intermediere trebuie să îndeplinească cumulativ o serie de condiții tehnice.

  Menționăm aici o parte din acestea, cu precizarea că totalitatea acestora este prevăzută de Normele indicate mai sus:

  • să conțină datele de înregistrare fiscală și datele de contact ale operatorului platformei digitale;

  • să țină evidența automată a datelor de expirare a permiselor de conducere și a documentelor necesare efectuării operațiunilor de transport alternativ și să notifice automat operatorul de transport alternativ în scopul actualizării documentelor încărcate pe platforma digitală;

  • să propună, să afișeze și să înregistreze traseul parcurs, utilizând tehnologii de localizare;

  • să furnizeze date despre tariful pentru efectuarea unei curse pe traseul stabilit;

  • să asigure o interfață de comunicare disponibilă și accesibilă timp de 24 de ore pe zi, 7 zile pe săptămână pentru incidente privind efectuarea cursei;

  • să informeze complet și cuprinzător toți utilizatorii, la înregistrarea acestora pe platforma digitală, cu privire la termenii și condițiile de funcționare a platformei digitale, la drepturile și obligațiile lor în cursul și după utilizarea platformei digitale, precum și cu privire la prelucrarea datelor lor cu caracter personal;

  • să permită să devină utilizatori ai platformei digitale doar celor care au fost de acord în mod expres cu acești termeni și aceste condiții;

  • să asigure accesul la serviciile sale doar al operatorilor de transport, al conducătorilor auto și autoturismelor care îndeplinesc condițiile legale pentru efectuarea transportului alternativ;

  • să aibă implementat un sistem de verificare a calității pentru activitatea de transport alternativ oferit de operatorii de transport alternativ/conducătorii auto acceptați pe platformă digitală;

  • să asigure utilizarea limbii române pentru toate interfețele, informațiile afișate sau tipărite.
  • Pentru obținerea avizului tehnic, operatorul trebuie să depună la Autorității pentru Digitalizarea României cererea conform modelului din Norme, împreună cu alte documente atașate acesteia, precum planul de securitate al sistemului informatic sau raportul de audit, toate în limba română, semnate de către reprezentantul legal al operatorului platformei și având mențiunea “conform cu originalul”.
 • Avizul tehnic va putea fi retras de către Autorității pentru Digitalizarea României în următoarele situații:

  • platforma digitală nu mai îndeplinește cerințele tehnice și de securitate;

  • în urma verificărilor la sediul operatorului sau pe platforma digitală, se constată nerespectarea prevederilor conținute în documentația de avizare;

  • operatorul platformei digitale nu a prezentat raportul de audit;

  • au fost semnalate incidente de securitate, iar operatorul nu le-a notificat;

  • operatorul platformei digitale ori filiala de pe teritoriul României a declanșat procedura de faliment sau a fost radiat(ă) din registrul comerțului.

A member of

 

Copyright © 2024 thesigtreeteam. All Rights Reserved.

Let's chat!

Say hello!