Noi operațiuni ce pot fi efectuate de către avocat: specimenul de semnătură, declarația privind beneficiarul real, și altele

September 23, 2020 Hristescu & Partners

În data de 23 septembrie 2020, a intrat în vigoare Legea nr. 208/2020 privind modificarea și completarea unor acte normative. 

Dintre modificările aduse, amintim: 

  • Pentru dovedirea specimenului de semnătură, în măsura în care comerciantul persoană fizică sau reprezentantul asociației familiale, nu se poate prezenta la oficiul registrului comerțului, semnătura acestuia poate fi înlocuită prin prezentarea la registrul comerțului, de către avocat, a împuternicirii avocațiale care conține semnătura lui.
    • Totuși, semnătura persoanei fizice trebuie dată personal în fața avocatului și va fi folosită în întreaga activitate a comerciantului persoană fizică, respectiv a reprezentantului asociației familiale.
  • Aceeași procedură de mai sus poate fi folosită și în cazul administratorilor ori a reprezentanților societăților, precum și a persoanelor împuternicite să reprezinte regiile autonome sau organizațiile cooperatiste.

  • Declarația privind beneficiarul real al persoanei juridice se va da fie în fața reprezentantului oficiului registrului comerțului, fie se va depune, personal sau prin reprezentant, având dată certă, dată de notarul public ori atestată de avocat.

  • Certificatul de cazier judiciar pentru persoane fizice se poate solicita și de către avocatul persoanei fizice în baza împuternicirii avocațiale, ori de către alt împuternicit, pe baza unei procuri autentificate de către notarul public.

  • Certificatele de stare civilă se pot elibera și altor persoane împuternicite prin procură specială, precum și avocaților împuterniciți de către titulari sau de către reprezentanții legali ai acestora, în baza împuternicirii avocațiale.ae

A member of

 

Copyright © 2024 thesigtreeteam. All Rights Reserved.

Let's chat!

Say hello!