Noi modificări aduse Legii privind darea în plată a unor bunuri imobile

May 14, 2020 Hristescu & Partners

Modificările aduse prin Legea nr. 77/2016 privind darea în plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligațiilor asumate prin credite, vor intra în vigoare de la 16 mai 2020.

Dintre modificările dispuse, amintim următoarele:

 • A fost introdusă o condiție în plus pentru stingerea unei creanțe izvorând dintr-un contract de credit și a accesoriilor sale prin dare în plată, și anume existența unei situații de impreviziune, respectiv:
 • Pe durata executării contractului de credit, cursul de schimb valutar, aplicabil în vederea cumpărării monedei creditului, înregistrează la data transmiterii notificării de dare în plată o creștere de peste 52,6% față de data încheierii contractului de credit.
  • În vederea calculării procentului de 52,6% se va avea în vedere cursul publicat de Banca Națională a României la data transmiterii notificării de plată și cursul de schimb publicat de Banca Națională a României la data încheierii contractului de credit.
 • Pe durata executării contractului de credit, obligația de plată lunară înregistrează o creștere de peste 50% ca urmare a majorării ratei de dobândă variabilă.
 • Pentru a beneficia de stingerea creanței prin darea în plată, pragurile valorice prevăzute mai sus trebuie să fi fost menținute în ultimele 6 luni anterioare transmiterii notificării de dare în plată.
 • Condiția referitoare la impreviziune are carcater de prezumție absolută, ceea ce înseamnă că debitorul nu are sarcina dovedirii acestora.
 • Creditorul care dorește să depună contestație are sarcina dovedirii neîndeplinirii condițiilor de admisibilitate a notificării de dare în plată.
 • Au fost aduse modicări în ceea ce privește convocarea la notar de către consumator a reprezentantului  legal sau convențional al instituției de credit în vederea încheierii actului translativ de proprietate, și anume:
  • Prima zi de convocare la notarul public nu poate fi stabilită la un termen mai scurt de 30 de zile libere și nici mai lung de 90 de zile;
  • Neprezentarea debitorului la termenele indicate în notificare echivalează cu renunțarea la notificarea de dare în plată și părțile vor fi repuse de drept în situația anterioară.
 • Pe perioada notificării, precum și pe perioada soluționării contestației împotriva îndeplinirii condițiilor dării în plată formulată de creditor și a cererii de chemare în judecată formulată de debitor pentru constatarea îndeplinirii condițiilor dării în plată, este interzisă înscrierea în Biroul de credit sau în alte baze de date negative cu privire la debitorii riscanți sau rău-platnici a debitorului care a efectuat notificarea, indiferent dacă înscrierea ar fi efectuată din inițiativa creditorului sau a unei autorități centrale sau locale.

De la data comunicării notificării de dare în plată, executările silite aflate în derulare, inclusiv popririle, se suspendă automat.

A member of

 

Copyright © 2024 thesigtreeteam. All Rights Reserved.

Let's chat!

Say hello!