Noi bonificații fiscale pentru plătitorii impozitului pe profit și pe venitul microîntreprinderilor

September 4, 2020 Hristescu & Partners

În data de 4 septembrie 2020 a intrat în vigoare Ordonanța de urgență nr. 153/2020 pentru instituirea unor măsuri fiscale de stimulare a menținerii/creșterii capitalurilor proprii, precum și pentru completarea unor acte normative. 

Dintre măsurile fiscale acordate, amintim următoarele: 

  • Contribuabilii plătitori de impozit pe profit, contribuabilii plătitori de impozit pe veniturile microîntreprinderilor, precum și contribuabilii care datorează impozit specific unor activități, beneficiază de anumite reduceri ale impozitului, printre care:

    • 2%, în cazul în care capitalul propriu contabil, în anul pentru care datorează impozitul, este pozitiv. Pentru contribuabilii care au obligația constituirii capitalului social, capitalul propriu contabil trebuie, în același timp, să fie la nivelul unei valori cel puțin egale cu jumătate din capitalul social subscris;

    • reduceri procentuale în funcție de intervalele de creștere anuală a capitalului propriu ajustat, dacă se înregistrează o creștere anuală a capitalului propriu ajustat al anului pentru care datorează impozitul față de capitalul propriu ajustat înregistrat în anul precedent și îndeplinește concomitent condiția de mai sus.

  • În situația în care contribuabilii au plătit impozitul datorat pentru trimestrul I al anului 2020 până la data de 25 aprilie 2020 inclusiv și li s-a aplicat bonificația potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 33/2020 privind unele măsuri fiscale și modificarea unor acte normative, impozitul pe profit aferent anului fiscal prin declarația anuală privind impozitul pe profit se va calcula prin scăderea respectivei bonificații.
    • În cazul în care bonificația depășește valoarea impozitului pe profit aferent anului fiscal, suma aferentă bonificației care se ia în calcul este la nivelul valorii impozitului respectiv.

    • Valoarea impozitului pe profit aferent anului fiscal, în situația de mai sus, reprezintă: impozitul pe profit minus creditul fiscal extern, impozitul pe profit scutit sau redus, sumele reprezentând sponsorizare și/sau mecenat, bursele private, precum și costul de achiziție al aparatelor de marcat electronice fiscale.

 

 

A member of

 

Copyright © 2024 thesigtreeteam. All Rights Reserved.

Let's chat!

Say hello!