Modificări la programul pentru acordarea de microgranturi – Competitivitate 2014-2020

November 19, 2020 Hristescu & Partners

În data de 19 noiembrie 2020, a intrat în vigoare Ordonanța de urgență nr. 199/2020 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 130/2020 privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile, aferente Programului operațional Competitivitate 2014-2020, în contextul crizei provocate de COVID-19, precum și alte măsuri în domeniul fondurilor europene, aplicabilă începând cu 24 noiembrie 2020. 

Dintre modificările și completările aduse, amintim următoarele: 

  • Vor putea beneficia de microgranturi nu doar PFA, dar și întreprinderile individuale și întreprinderile familiale.

  • În ceea ce privește condițiile de eligibilitate, pentru întreprinderile mici și mijlocii care nu dețineau salariați cu contract individual de muncă la 31 decembrie 2019, și aveau o cifră de afaceri mai mică decât echivalentul în lei a 5.000 de euro, plafonul minim al cifrei de afaceri se calculează prin înmulțirea numărului de luni întregi de activitate din anul 2019 cu suma de 415 euro.

A member of

 

Copyright © 2024 thesigtreeteam. All Rights Reserved.

Let's chat!

Say hello!