Modificări asupra aspectelor de procedură fiscală: dividende, eșalonări la plată, garanții și altele

December 21, 2020 Hristescu & Partners

În data de 21 decembrie 2020, a fost publicată în Monitorul Oficial Legea nr. 295/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, precum și aprobarea unor măsuri fiscal-bugetare, ce va intra în vigoare începând cu 24 decembrie 2020. 

Dintre modificările aduse, amintim următoarele:

  • Persoana fără domiciliu fiscal în România, dar care are obligația de a depune declarații la organul fiscal, care decide să comunice cu organele fiscale prin mijloace electronice de transmitere la distanță, nu mai are obligația de a-și desemna un împuternicit, cu domiciliul fiscal în România pentru menținerea relațiilor cu organele fiscale.

  • Atât persoanele care exercită o profesie liberală, dar și cele care desfășoară o activitate independentă, de exemplu, sub forma unui PFA, răspunde pentru obligațiile fiscale datorate ca urmare a exercitării profesiei sau activității cu bunurile din patrimoniul de afectațiune. Dacă acestea nu sunt suficiente pentru recuperarea creanțelor fiscale, pot fi urmărite și celelalte bunuri ale debitorului.

  • Codul de identificare fiscală poate fi utilizat de contribuabili și pentru îndeplinirea obligațiilor fiscale aferente perioadelor anterioare datei de înregistrare fiscală.

  • Ori de câte orise va decide suspendarea inspecției, se va emite o decizie de suspendare. Suspendarea va începe fie de la data precizată în decizie, fie de la data comunicării deciziei, în măsura în care în decizie nu este prevăzută o asemenea dată.

  • Organul de inspecție va comunica contribuabilului data de reîncepere a inspecției în termen de 10 zile de la încetarea motivului de suspendare sau de la împlinirea perioadei de suspendare.

  • În cazul în care din regularizarea anuală a dividendelor plătite ca urmare a distribuirii parțiale în cursul anului reiese că trebuie restituite anumite sume la bugetul de stat, plătitorul de dividende va depune la organul fiscal competent o declarație de regularizare/cerere de restituire după restituirea de către asociați sau acționari a dividendelor și până la împlinirea termenului de prescripție a dreptului de a cere restituirea.

  • Eșalonarea la plată nu se acordă pentru obligațiile fiscale în sumă totală mai mică de 2000 de lei în cazul asocierilor fără personalitate juridică.

  • Pentru obligațiile fiscale eșalonate la plată, precum și cele care fac obiectul amânării la plată de până la 10.000 de lei în cazul asocierilor fără personalitate juridică nu este necesară constituirea de garanții.

  • Pe perioada suspendării executării silite, contribuabilul poate solicita acordarea eșalonării la plată pentru aceste obligații fiscale suspendate la executarea silită.

  • În ceea ce privește amenzile prevăzute în codul de procedură fiscală, contravenientul va avea la dispoziție 15 zile de la de la data înmânării sau comunicării procesului-verbal în care va putea achita jumătate din minimul amenzii prevăzute.

A member of

 

Copyright © 2024 thesigtreeteam. All Rights Reserved.

Let's chat!

Say hello!