Modalitățile de decontare a indemnizațiilor acordate pentru reducerea timpului de lucru al angajaților în contextul epidemiei de COVID-19

August 31, 2020 Hristescu & Partners

În data de 31 august 2020, a intrat în vigoare Hotărârea nr. 719/2020 prin care se stabilește procedura de decontare și de plată a indemnizațiilor acordate de către angajatori pe durata reducerii temporare a timpului de muncă determinate de instituirea stării de urgență/alertă/asediu. 

Prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 132/2020 privind măsuri de sprijin destinate salariaților și angajatorilor în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum și pentru stimularea creșterii ocupării forței de muncă, a fost prevăzută la data de 10 august 2020 posibilitatea angajatorilor de a reduce timpul de muncă al salariaților cu cel mult 50% din durata prevăzută în contractul individual de muncă în cazul reducerii temporare a activității determinate de instituirea stării de urgență, alertă ori asediu. În această situație, pentru angajații astfel afectați s-a prevăzut obligația acordării unei indemnizație de 75% din diferența dintre salariul de bază brut prevăzut în contractul individual de muncă și salariul de bază brut aferent orelor de muncă efectiv prestate ca urmare a reducerii timpului de muncă. 

Dintre măsurile impuse prin procedura de decontare, amintim următoarele:

 • Indemnizația poate fi decontată la cererea angajatorului, cu îndeplinirea următoarelor condiții: 
  • Cererea să fie însoțită de o declarație pe propria răspundere din care să rezulte îndeplinirea condițiilor din ordonanța de urgență mai sus indicată;
  • Să fie transmisă împreună cu toată documentația și lista persoanelor pentru care se solicită decontarea, semnată de reprezentantul legal al angajatorului. 
 • Documentele pot fi depuse și în format electronic la agențiile pentru ocuparea forței de muncă în raza cărora angajatorii au sediul social.

 • Indemnizația se decontează pentru luna anterioară celei în care se depune cererea, decontarea urmând a fi efectuată în termen de cel mult 10 zile de la data depunerii cererii și a documentelor și doar după plata impozitelor și contribuțiilor aferente.

 • Indemnizația instituită prin ordonanța de urgență nr. 132/2020 în beneficiul profesioniștilor poate fi decontată prin depunerea unei cereri însoțită de copia actului de identitate și de o declarație pe propria răspundere privind îndeplinirea condițiilor de acordare a indemnizației. 
  • Aceste documente pot fi depuse și electronic și vor fi transmise către agențiile pentru plăți și inspecție socială în a căror rază teritorială își au sediul social profesioniștii, în luna curentă pentru plata indemnizației din luna anterioară. 
  • Plata indemnizației se va efectua în cel mult 10 zile de la data depunerii documentelor. 

A member of

 

Copyright © 2024 thesigtreeteam. All Rights Reserved.

Let's chat!

Say hello!