Acordarea de indemnizații în cazul reducerii temporare a muncii în urma instituirii stării de urgență, alertă ori asediu

August 10, 2020 Hristescu & Partners

La data de 10 august 2020, a intrat în vigoare Ordonanța de urgență nr. 132/2020 privind măsuri de sprijin destinate salariaților și angajatorilor în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum și pentru stimularea creșterii ocupării forței de muncă. 

Dintre măsurile prevăzute, amintim următoarele: 

 • În cazul reducerii temporare a activității determinate de instituirea stării de urgență, alertă ori asediu, angajatorii au posibilitatea reducerii timpului de muncă a salariaților cu cel mult 50% din durata prevăzută în contractul individual de muncă. Anterior comunicării deciziei salariatului, angajatorii sub obligați să informeze și să se consulte cu sindicatul, reprezentanții salariaților sau salariatul, după caz.

  • Reducerea timpului de muncă în condițiile de mai sus se stabilește prin decizia angajatorului, pentru o perioadă de cel puțin 5 zile lucrătoare consecutive. Angajatorul are obligația de a stabili programului de muncă pentru întreaga lună.

  • Decizia angajatorului privind reducerea timpului de muncă, împreună cu programul de lucru, modul de repartizare a acestuia pe zile și drepturile salariale aferente se comunică salariatului cu cel puțin 5 zile înainte de aplicarea efectivă a măsurii. În plus, se transmite în registrul general de evidență a salariaților cel târziu în ziua anterioară producerii acesteia.

  • În completarea drepturilor salariale cuvenite, calculate la timpul efectiv lucrat, pe durata reducerii timpului de muncă, salariații afectați de această măsură beneficiază de o indemnizație de 75% din diferența dintre salariul de bază brut prevăzut în contractul individual de muncă și salariul de bază brut aferent orelor de muncă efectiv prestate ca urmare a reducerii timpului de muncă. 

  • Indemnizația astfel prevăzută va fi suportată de angajator și se va achita la data plății salariului aferent lunii respective. Ulterior, această sumă se va putea recupera din bugetul asigurărilor pentru șomaj, de la ANOFM. 

  • Pe perioada în care angajatorul a dispus măsura reducerii timpului de muncă unui angajat, sunt interzise angajarea de personal pentru prestarea unor activități identice ori similare cu cele prestate de către salariații al căror timp de muncă a fost redus, precum și subcontractarea de activități desfășurate de salariații al căror timp de muncă a fost redus. Interdicția se raportează și la nivel de filială, sucursală sau alte sedii secundare.

  • Pentru recuperarea indemnizației din bugetul asigurărilor de șomaj, angajatorul trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

   • măsura să afecteze cel puțin 10% din numărul de salariați ai unității;
   • reducerea activității să fie justificată de o diminuare a cifrei de afaceri din luna anterioară aplicării măsurii sau, cel mult, din luna dinaintea lunii anterioare acesteia cu cel puțin 10% față de luna similară din anul anterior.

  • În lunile în care se aplică reducerea timpului de muncă, angajatorul nu poate iniția concedieri colective.

 • În cazul reducerii temporare a activității în situațiile de mai sus, atât profesioniștii, cât și persoanele care au încheiate convenții individuale de muncă beneficiază, la cerere, în baza declarației pe propria răspundere, de o indemnizație lunară de 41,5% din câștigul salarial mediu brut.

 • Pentru desfășurarea activității în regim de telemuncă, se acordă, o singură dată, angajatorilor pentru fiecare telesalariat un sprijin financiar în valoare de 2.500 lei în scopul achiziționării de pachete de bunuri și servicii tehnologice necesare desfășurării activității în regim de telemuncă.
  • Suma se acordă angajatorilor, în ordinea depunerii solicitărilor, până la 31 decembrie 2020, pentru angajații care au lucrat în regim de telemuncă în perioada stării de urgență pentru cel puțin 15 zile lucrătoare.
 • Regulile de mai sus nu se aplică: 
  • instituțiilor publice;
  • angajatorilor care se află în faliment, dizolvare, lichidare sau care au activitățile suspendate;
  • angajatorilor care sunt înregistrați în jurisdicții necooperante în scopuri fiscale.

A member of

 

Copyright © 2024 thesigtreeteam. All Rights Reserved.

Let's chat!

Say hello!