Metodologia de evaluare și acreditare a unităților sanitare din ambulatoriu

June 4, 2020 Hristescu & Partners

A intrat în vigoare Metodologia de evaluare și acreditare a unităților sanitare din ambulatoriu, din 29.05.2020.

Dintre măsurile dispuse, amintim: 

 • Metodologia de evaluare și acreditare a unității sanitare din ambulatoriu cuprinde următoarele etape principale:
  • înregistrarea;
  • înscrierea;
  • pregătirea evaluării;
  • evaluarea;
  • acreditarea.
 • Înregistrarea unității sanitare constă în furnizarea, prin intermediul aplicației informatice puse la dispoziție de către ANMCS a informațiilor care confirmă că unitatea sanitară inițiază procesul de implementare a sistemului de management al calității serviciilor de sănătate și siguranței pacientului;

 • Înregistrarea nu obligă unitatea sanitară la continuarea demersurilor pentru acreditare.

 • Înscrierea unității sanitare constă în:
  • completarea cererii de înscriere în procedura de acreditare, în aplicația informatică pusă la dispoziție de către ANMCS.;
  • depunerea documentelor indicate. 
 • Unitățile sanitare care au obligația acreditării se înscriu în procesul de acreditare până la data de 14 iunie 2020.

 • În cadrul unui ciclu de acreditare, unitățile sanitare exceptate de la obligativitatea acreditării care doresc să fie acreditate se pot înscrie cu cel puțin 12 luni înainte de perioada în care doresc să fie evaluate.

 • Pregătirea procesului de evaluare este etapa în cadrul căreia are loc comunicarea dintre persoanele responsabile din cadrul ANMCS și unitățile sanitare, în vederea informării acestora cu privire la modul de implementare a sistemului de management al calității și de evaluare a funcționării acestuia prin raportare la cerințele standardelor ANMCS, la modalitățile de implementare a acestora și la organizarea vizitei de evaluare.

 • Etapa de evaluare este coordonată de către președintele comisiei de evaluare și cuprinde următoarele subetape: 
  • previzita; 
  • vizita propriu-zisă; și 
  • postvizita.

 • Durata totală a etapei de evaluare este determinată de structura și complexitatea unității sanitare din ambulatoriu supuse evaluării. Pentru o unitate sanitară având complexitatea unui cabinet medical individual (CMI), durata maximă a acestei etape este de 9 ore.

 • Etapa de acreditare cuprinde următoarele activități principale:
  • elaborarea raportului de acreditare de către Unitatea de evaluare și acreditare a unităților sanitare din ambulatoriu;
  • emiterea ordinului președintelui ANMCS privind acreditarea sau, după caz, neacreditarea unității sanitare din ambulatoriu;
  • comunicarea rezultatelor procesului de acreditare.
 • Evaluarea internă (autoevaluarea) de către unitatea sanitară din ambulatoriu constă în analiza serviciilor oferite, a indicatorilor de performanță și monitorizare și comunicarea către ANMCS a concluziilor acesteia prin intermediul Fișei de autoevaluare din aplicația informatică pusă la dispoziție de către ANMCS, precum și a altor informații specifice cerute de către Autoritate pe tot parcursul procesului de evaluare.

A member of

 

Copyright © 2024 thesigtreeteam. All Rights Reserved.

Let's chat!

Say hello!