Măsuri de sprijin destinate salariaților și angajatorilor: prelungiri de termene și clarificări

December 7, 2020 Hristescu & Partners

În data de 7 decembrie 2020, a intrat în vigoare Ordonanța de urgență nr. 211/2020 privind prelungirea aplicării unor măsuri de protecție socială adoptate în contextul răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2, precum și pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 132/2020 privind măsuri de sprijin destinate salariaților și angajatorilor în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum și pentru stimularea creșterii ocupării forței de muncă, aplicabilă de la 9 decembrie 2020.

Prin aceasta au fost prelungite anumite termene privind măsurile sociale acordate în contextul COVID-19, precum și modificate anumite prevederi, precum cele descrise în rândurile următoare.


Măsura acordării indemnizațiilor de către angajator salariaților al căror contract individual de muncă a fost suspendat la cererea angajatorului, precum și indemnizațiile acordate altor profesioniști, se prelungește până la 30 iunie 2021. 

Prin Ordonanța de urgență nr. 211/2020 a fost stabilit că indemnizația pentru somajul tehnic și cea pentru alți profesioniști se va acorda până în 30 iunie 2021.

În plus, toate prevederile ce trimit la măsuri instituite de către Ordonanța de urgență nr. 30/2020 pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecției sociale în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2 – cum ar fi modificările aduse măsurilor de acordare a unor zile libere părinților pentru supravegherea copiilor, acordare a stimulentului de inserție, concediu și indemnizație lunară pentru creșterea copiilor – își vor prelungi aplicabilitatea tot până la 30 iunie 2021.


Indemnizația acordată salariaților ca urmare a suspendării activității unui comerciant în urma unei anchete epidemiologice poate fi prelungită până la 30 iunie 2021.

Salariații angajatorilor a căror activitate a fost suspendată ca urmare a anchetei epidemiologice efectuate de direcțiile de sănătate beneficiază de acordarea indemnizației pentru somaj tehnic pe toată perioada în care activitatea este suspendată, dar nu mai târziu de data de 30 iunie 2021.


Modificări intervenite la nivelul procedurii de kurzarbeit

  • A fost modificat procentul reducerii timpului de muncă al salariaților de către angajatori în cazul reducerii temporare a activității determinate de instituirea stării de urgență, alertă sau asedi de la cel mult 50%  la cel mult 80%. Acest procent se raporta la durata lunară calculată prin raportare la durata prevăzută în contractul individual de muncă.

  • Reducerea timpului astfel calculat nu se va mai face pe o perioadă de cel puțin 5 zile lucrătoare consecutive, ci pentru cel puțin 5 zile lucrătoare pe lună.

  • A fost eliminată interdicția de angajare, la nivel de filială, sucursală sau alte sedii secundare, de personal pentru prestarea unor activități identice ori similare cu cele prestate de către salariații al căror timp de muncă a fost redus, precum și subcontractarea de activități desfășurate de salariații al căror timp de muncă a fost redus. Se precizează, în schimb, că interdicția se raportează doar la locurile de muncă din perimetrul angajatorului.

  • Interdicția de cumulare a indemnizației acordate în cazul reducerii timpului de muncă a salariaților cu alte forme de sprijin subzistă doar în contextul în care acestea se suprapun ca și perioadă.  

A member of

 

Copyright © 2024 thesigtreeteam. All Rights Reserved.

Let's chat!

Say hello!