Măsuri active de sprijin destinate angajaților și angajatorilor începând cu 1 iunie 2020

May 29, 2020 Hristescu & Partners

A fost adoptată Ordonanța de urgență nr. 92/2020 pentru instituirea unor măsuri active de sprijin destinate angajaților și angajatorilor în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum și pentru modificarea unor acte normative. 

Dintre măsurile instituite, amintim: 

 • Începând cu data de 1 iunie 2020, angajatorii ai căror angajați au beneficiat de indemnizația pentru somaj tehnic în perioada stării de urgență sau alertă, beneficiază, pentru o perioadă de trei luni, de decontarea unei părți din salariu reprezentând 41,5% din salariul de bază brut corespunzător locului de muncă ocupat, dar nu mai mult de 41,5% din câștigul salarial mediu brut

 

 • Angajatorii care solicită decontarea unei părți din salariu conform celor de mai sus au obligația menținerii raporturilor de muncă până la data de 31 decembrie 2020, cu excepția lucrătorilor sezonieri. Totuși, această obligație nu se menține în cazul în care încetarea contractului de muncă intervine din motive neimputabile angajatorului.

 

 • Pentru a putea beneficia de decontarea părții din salariu de 41,5%, salariații trebuie să fi îndeplinit următoarele condiții: 
  • durată suspendării contractului individual de muncă să fi fost de minimum 15 zile în perioada stării de urgență sau de alertă ;
  • să fi beneficiat de indemnizație pentru somaj tehnic sau indemnizație pentru persoanele care au încheiate convenții individuale de muncă. 

 

 • Angajatorii care au mai multe obiecte de activitate dintre care cel puțin unul se află încă sub incidența restricțiilor stabilite prin acte ale autorităților competente pot opta fie pentru decontarea unei părți din salariu în proporție de 41,5% în condițiile de mai sus, fie pentru menținerea salariaților în somaj tehnic, cu plata către aceștia a indemnizației aferente. 

 

 • Pentru a putea deconta o parte din salariu în procentele indicate mai sus, angajatorii suportă integral contravaloarea salariilor angajaților care beneficiază de această măsură. 
  • Doar ulterior, începând cu data de 1 până la data de 25 a lunii următoare perioadei de raportare căreia îi sunt aferente veniturile, angajatorii trebuie să depună, prin mijloace electronice, la agențiile pentru ocuparea forței de muncă în raza cărora își au sediul social: 
   • o cerere semnată și datată de reprezentantul legal; însoțită de 
   • o declarație pe propria răspundere; și de 
   • lista persoanelor care beneficiază de această sumă, asumată de reprezentantul legal al angajatorului.
  • Modelul documentelor va fi aprobat prin ordin al președintelui Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă, în termen de 5 zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență. 

 

 • Decontarea sumelor aferente părții din salariu care se solicită, se efectuează în termen de cel mult 10 zile de la data îndeplinirii de către angajatori a obligațiilor declarative și de plată aferente veniturilor din salarii și asimilate acestora din perioada de raportare pentru care se face solicitarea. 

 

 • Nu beneficiază de subvențiile de mai sus angajatorii care la data solicitării acordării acestor sume se află în faliment, dizolvare, lichidare sau care au activitățile suspendate sau restricții asupra acestora din alte motive decât cele generate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2.

 

 • A fost modificat articolul 1 alineatul (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 70/2020 în sensul în care se menține în continuare măsura acordării indemnizațiilor pentru somajul tehnic și celelalte indemnizații pentru alți profesioniști, avocați, sportivi, ori persoane fizice care obțin venituri exclusiv din drepturile de autor și drepturile conexe, pentru toate domeniile de activitate în care se mențin restricții, prelungindu-se și după data de 31 mai 2020, până la ridicarea acestor restricții.

A member of

 

Copyright © 2024 thesigtreeteam. All Rights Reserved.

Let's chat!

Say hello!