Instituirea unor noi măsuri fiscale pentru persoanele fizice care obțin venituri

May 15, 2020 Hristescu & Partners

A fost modificată și completată Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum și pentru instituirea unor măsuri fiscale, prin Ordonanță de urgență 69/2020, Guvernul României, în vigoare de la 15 mai 2020.

Dintre modificările aduse:

 • Începând cu anul 2021, se poate acorda bonificație pentru plata impozitului pe venitul anual de până la 10% din impozit. Nivelul bonificației, termenele de plată și condițiile de acordare se stabilesc prin legea anuală a bugetului de stat, iar procedura de aplicare urmează să se stabilească prin ordin al ministrului finanțelor publice.
 • Persoanele fizice care obțin venituri din activități independente și din drepturile de proprietate intelectuală pot efectua plăți reprezentând contribuția de asigurări sociale datorată, oricând până la împlinirea termenului de plată. Începând cu anul 2021, se poate acorda bonificație de până la 10% din contribuția de asigurări sociale.
 • Au fost adăugați în categoria contribuabililor/plătitorilor de venit la sistemul de asigurări sociale de sănătate și angajatorii care datorează contribuția de asigurări sociale de sănătate pentru persoanele fizice care desfășoară o activitate în baza unui contract individual de muncă, unui raport de serviciu sau a unui statut special prevăzut de lege, pe perioada suspendării din funcție a acestora.
  • Angajatorii vor achita contribuția de asigurări sociale de sănătate până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei pentru care se datorează, numai dacă persoanele fizice pentru care ar trebui plătită contribuția nu realizează în decursul lunii venituri din salarii și asimilate salariilor.
 • Persoanele fizice care realizează, individual sau într-o formă de asociere, venituri/pierderi din activități independente, din drepturi de proprietate intelectuală, din cedarea folosinței bunurilor, din activități agricole, silvicultură și piscicultură, determinate în sistem real, care depun declarația unică de venit până la 30 iunie 2020,  beneficiază de următoarele bonificații:
  • 5% din impozitului pe venit, a contribuției de asigurări sociale și a contribuției de asigurări sociale de sănătate, dacă toate aceste obligații fiscale de plată se sting prin plată sau compensare, integral până la data 30 iunie 2020 inclusiv.
  • 5% din impozitul pe venit, contribuția de asigurări sociale și contribuția de asigurări sociale de sănătate dacă declarația unică se va depune prin mijloace electronice de transmitere la distanță. Acest beneficiu este valabil doar dacă se respectă termenul de 30 iunie 2020 inclusiv.
  • Cele două bonificiații se pot cumula, în condițiile respectării termenului de 30 iunie 2020.
 • Cererile de înregistrare în scopuri de TVA depuse și nesoluționate până la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, se soluționează fără a mai face obiectul analizei criteriilor pentru evaluarea riscului fiscal.
 • Până la data de 15 decembrie 2020 inclusiv, debitorii care au notificat organul fiscal și asupra cărora sunt dispuse măsuri de executare silită prin poprire la 14 mai 2020, pot efectua plata sumelor înscrise în adresele de înființare a popririi din sumele indisponibilizate, altele decât cele reprezentând obligații de plată care fac obiectul amânării la plată.

Procedura de aplicare a prezentelor măsuri se aprobă prin ordin al ministrului finanțelor publice, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență.

A member of

 

Copyright © 2024 thesigtreeteam. All Rights Reserved.

Let's chat!

Say hello!