Indemnizațiile pentru persoanele asigurate pentru care s-a dispus măsura izolării

August 3, 2020 Hristescu & Partners

În data de 3 august 2020, a intrat în vigoare Ordonanța de urgență nr. 126/2020 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate și instituirea unor măsuri privind indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate. 

Dintre modificările aduse, amintim următoarele: 

 • Indemnizațiile pentru incapacitate temporară de muncă se suportă fie de către angajator, fie de către Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate, astfel:
  • De către angajator, din prima zi până în a 5-a zi de incapacitate temporară de muncă, cu excepția indemnizațiilor acordate persoanelor asigurate pentru care a fost instituită măsura izolării.
  • Din bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate:
   • fie din ziua următoare celor suportate de angajator, conform celor de mai sus, și până la data încetării incapacității temporare de muncă a asiguratului sau a pensionării acestuia;
   • fie din prima zi de incapacitate temporară de muncă pentru persoanele care realizează venituri din desfășurarea unei activități în baza unui contract individual de muncă, a unui raport de serviciu, act de detașare sau a unui statut special, precum și alte venituri asimilate salariilor, pentru veniturile provenite de la angajatori din state care nu intră sub incidența legislației europene aplicabile în domeniul securității sociale, precum și a acordurilor privind sistemele de securitate socială la care România este parte ORI persoanele care beneficiază de indemnizație de șomaj ORI persoanele fizice, altele decât cele de mai sus, care sunt asigurate pe bază de contract de asigurare pentru concedii și indemnizații de asigurări sociale de sănătate;
   • fie din prima zi de incapacitate temporară de muncă, în cazul persoanelor asigurate pentru care a fost instituită măsura izolării.
 • Pentru persoanele asigurate pentru care s-a dispus măsura izolării, certificatele de concediu medical se eliberează de către medicii curanți care au luat în evidență aceste persoane. În aceste cazuri, durata concediilor medicale este stabilită de către medicii curanți, în funcție de evoluția bolii.

A member of

 

Copyright © 2024 thesigtreeteam. All Rights Reserved.

Let's chat!

Say hello!