Indemnizația de șomaj acordată în cazul declarării stării de alertă, introdusă în Codul Muncii

December 24, 2020 Hristescu & Partners

În data de 24 decembrie 2020, a fost publicată în Monitorul Oficial Legea nr. 298/2020 pentru completarea Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, ce va intra în vigoare începând cu 27 decembrie 2020.

Prin aceasta, au fost aduse o serie de modificări în ceea ce ce privește posibilitatea angajatorului de a suspenda contractul individual de muncă din inițiativă proprie, pe durata suspendării temporare a activității și/sau a reducerii acesteia ca urmare a decretării stării de asediu sau stării de urgență.

  • În aceste condiții, salariații afectați de activitatea redusă sau întreruptă, care au contractul individual de muncă suspendat, beneficiază de o indemnizație plătită din bugetul asigurărilor pentru șomaj, în cuantum de 75% din salariul de bază corespunzător locului de muncă ocupat, dar nu mai mult de 75% din câștigul salarial mediu brut utilizat pe țară, pe toată durata menținerii stării de asediu sau stării de urgență, după caz.

  • Indemnizația poate fi suplimentată de angajator cu sume reprezentând diferența de până la minimum 75% din salariul de bază corespunzător locului de muncă ocupat.

  • Indemnizația este supusă impozitării și plății contribuțiilor sociale obligatorii, dar nu este suspusă contribuției asiguratorii pentru muncă.
  • Dacă, în schimb, un angajat are încheiate mai multe contracte individuale de muncă, din care cel puțin un contract cu normă întreagă este activ pe perioada instituirii stării de asediu sau stării de urgență, acesta nu va beneficia de indemnizația de ajutor.

  • Dacă, însă, angajatul cu mai multe contracte individuale de muncă încheiate, are toate contractele suspendate ca urmare a instituirii stării de asediu sau stării de urgență, acesta va beneficia de indemnizația aferentă contractului individual de muncă cu drepturile salariale cele mai avantajoase.

  • În vederea acordării sumelor necesare plății indemnizației, angajatorii trebuie să depună prin poșta electronică, la agențiile pentru ocuparea forței de muncă în raza cărora își au sediul social, o cerere semnată și datată de reprezentantul legal, însoțită de o declarație pe propria răspundere și de lista persoanelor care urmează să beneficieze de această indemnizație, asumată de reprezentantul legal al angajatorului, conform modelului aprobat. Documentele trebuie depuse lunar pentru plata indemnizației din luna anterioară.

  • Plata se face către angajator în cel mult 15 zile de la depunerea documentelor, iar plata indemnizației se efectuează salariatului în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la primirea de către angajator a acestor sume.

  • Angajatorii nu vor putea desființa locurile de muncă ocupate de persoanele ale căror contracte individuale de muncă au fost suspendate în circumstanțele de mai sus pe o perioadă cel puțin egală cu perioada suspendării pentru care au beneficiat, pentru acești salariați, de plata indemnizațiilor de mai sus. Dacă aceste prevederi sunt încălcate, angajatorul va fi obligat sa restituie toate sumele primite cu titlu de indemnizație pentru salariat.

A member of

 

Copyright © 2024 thesigtreeteam. All Rights Reserved.

Let's chat!

Say hello!