Ajutor IMM-uri

IMM Leasing de echipamente și utilaje – Schema de ajutor de minimis și normele de aplicare

September 15, 2020 Hristescu & Partners

În data de 15 septembrie 2020, a intrat în vigoare Hotărârea nr. 766/2020 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 118/2020 privind aprobarea Programului de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii “IMM LEASING DE ECHIPAMENTE ȘI UTILAJE”, precum și a Schemei de ajutor de minimis aferente Programului de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii “IMM LEASING DE ECHIPAMENTE ȘI UTILAJE”. 

Dintre normele de aplicare și măsurile implementate prin aceasta, amintim următoarele:

 • Schema de ajutor de minimis are ca obiectiv acordarea de către stat de sprijin sub forma de garanții în numele și contul statului pentru finanțările de tip leasing financiar destinate achiziționării de bunuri mobile noi sau second-hand necesare desfășurării activității beneficiarilor, către finanțatori astfel:
  • în procent de maximum 80% din valoarea finanțării pentru achiziția de echipamente IT și tehnologia informației;
  • în procent de maximum 60% din valoarea finanțării pentru achiziția de utilaje și echipamente tehnologice, vehicule pentru transport mărfuri și persoane utilizate în scop comercial;
 • Finanțatorii care acordă finanțări garantate în cadrul schemei trebuie să îndeplinească următoarele criteriile de eligibilitate:
  • se încadrează în categoria instituțiilor financiare nebancare; 
  • au acoperire teritorială la nivel național și/sau județean;
  • acordă finanțări în lei destinate beneficiarilor care îndeplinesc criteriile de eligibilitate ale schemei;
  • acordă finanțările pe baza analizei încadrării beneficiarului în condițiile Programului, precum și a capacității de rambursare a acestora;
  • prevăd în mod expres în contractele de leasing financiar costurile cu dobânda și, separat, costurile cu comisioanele aferente finanțărilor garantate;
  • nu percep comision de rambursare anticipată și nu includ în contractele de leasing financiar clauze care să permită modificarea unilaterală a acestora;
  • acordă finanțările pentru o durată maximă de 72 de luni, inclusiv perioada de grație cu durata cuprinsă între 3 și 12 luni.
 • Beneficiarii finanțărilor de tip leasing financiar potrivit schemei sunt IMM-urile și întreprinderile afiliate care au un număr egal sau mai mare de 250 de angajați.

 • Un beneficiar poate solicita finanțarea de tip leasing financiar pentru unul sau mai multe bunuri mobile în cadrul schemei în valoare maximă de 5.000.000 lei.

 • Durata maximă a finanțării este de 72 de luni, cu posibilitatea acordării unei perioade de grație cu durata cuprinsă între 3 și 12 luni.

 • Schema de ajutor de minimis este valabilă pentru angajamentele legale încheiate până la data de 31 decembrie 2020, cu posibilitatea prelungirii în anumite condiții. Plățile se vor efectua până la data de 31 octombrie 2021. Plata se efectuează în lei, în termen de maximum 10 zile lucrătoare de la data înregistrării on-line a deciziei de plată emise de către administratorul schemei.

 • Pot fi acordate următoarele tipuri de garanții:
  • garanții de stat pentru finanțările de tip leasing destinate achiziționării prin intermediul finanțatorilor de bunuri mobile noi și/sau second-hand;
  • subvenționarea dobânzii aferente finanțărilor în leasing garantate în procent de până la 50%, pe o perioadă de 8 luni de la data acordării finanțării;
  • subvenționarea comisionului de administrare și a comisionului de risc în procent de 100% aferente garanției acordate.
 • Beneficiarii care au contractat finanțări de tip leasing financiar pot primi ajutoare de minimis în limita a 200.000 euro per întreprindere unică, respectiv 100.000 euro, pentru întreprinderile care efectuează transport rutier de mărfuri în contul terților sau contra cost.

 • Nu se acordă ajutor de minimis pentru beneficiarii din următoarele domenii de activitate:
  • intermedieri financiare și asigurări;
  • tranzacții imobiliare;
  • activități de jocuri de noroc și pariuri;
  • producție sau comercializare de armament, muniții, explozibili, tutun, alcool, cu excepția vinului și berii, substanțe aflate sub control național, plante, substanțe și preparate stupefiante și psihotrope;
  • activități de închiriere și leasing;
  • activități de investigare și protecție;
  • activități agricole.
 • Achiziționarea pentru care se oferă garnații potrivit schemei poate prevedea bunuri precum: autoutilitară, autocar, echipamente, utilaje, echipamente IT și tehnologia informației.

 • Bunurile mobile second-hand pot fi finanțate prin leasing financiar garantat doar dacă îndeplinesc următoarele condiții:
  • în cazul bunurilor înmatriculate și rulate, cu minimum 100 km;
  • în cazul bunurilor neînmatriculabile, dacă acestea au fost puse în funcțiune și la data cererii de acordare a finanțării înregistrează un număr de ore de funcționare.

A member of

 

Copyright © 2024 thesigtreeteam. All Rights Reserved.

Let's chat!

Say hello!