A fost adoptată Hotărârea nr. 281/2020 pentru aprobarea criteriilor de stabilire a beneficiarilor prevăzuți la art. X alin. (5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 29/2020 privind unele măsuri economice și fiscal-bugetare

April 7, 2020 Hristescu & Partners

Dintre măsurile adoptate:

  • Pe durata stării de urgență beneficiază de amânarea la plată pentru serviciile de utilități, precum și de amânarea la plată a chiriei pentru imobilul cu destinație de sediu profesional formele de exercitare a profesiei de notar public, formele de exercitare a profesiei de avocat și formele de organizare a profesiei de executor judecătoresc care îndeplinesc, cumulativ, următoarele criterii:

    a. au avut un venit net de maximum 200.000 de euro, echivalent în lei, în anul 2019 sau, dacă venitul pentru acest an nu a fost calculat, în anul 2018;

    b. în cadrul formei juridice de exercitare/organizare a funcției/profesiei își desfășoară activitatea, ca salariați, inclusiv salarizați în interiorul profesiei și/sau colaboratori, maximum 9 persoane;

    c. și-au întrerupt activitatea total sau parțial ori și-au redus activitatea, ca urmare a măsurilor dispuse de autorități, înregistrând în luna pentru care se solicită amânarea pierderi de cel puțin 25% față de media încasărilor pe ultimele 6 luni înaintea instituirii stării de urgență.

  • Nu beneficiază de amânarea la plată formele de exercitare/organizare a funcției/profesiei care nu și-au respectat obligația de asigurare a continuității activității pe perioada instituirii stării de urgență.

  • Pentru a beneficia de această măsură, coordonatorul formei de exercitare a profesiei/funcției va trimite co-contractantului o declarație pe proprie răspundere care să ateste condițiile de mai sus, lunar, la data scadenței obligațiilor de plată.

  • În același timp, coordonatorul formei de exercitare a profesiei/funcției va transmite lunar declarația pe propria răspundere și informația privind facilitatea legală de care a făcut uz și organului de conducere al organizației profesionale din care face parte.

A member of

 

Copyright © 2024 thesigtreeteam. All Rights Reserved.

Let's chat!

Say hello!