Fonduri europene: Gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020

May 4, 2020 Hristescu & Partners

Au fost modificate Normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 93/2016.

Dintre modificările aduse:

  • Beneficiarul/Liderul de parteneriat al proiectului are obligația depunerii, în termen de maximum 90 de zile calendaristice de la virarea sumelor aferente cererii de prefinanțare, a mai multor cereri de rambursare în care valoarea cumulată a cheltuielilor eligibile solicitate la rambursare să fie în cuantum de minimum 50% din valoarea tranșei de prefinanțare.
  • Dacă valoarea cererilor de rambursare este mai mică decât minimul indicat, autoritatea de management are obligația notificării beneficiarului/liderului de parteneriat/partenerului cu privire la sumele rămase de recuperat până la valoarea integrală a tranșei acordate.
  • Acordarea sumelor reprezentând rata forfetară către beneficiarii operatori de apă și apă uzată, de către Autoritatea de management pentru Programul operațional Infrastructură mare din cadrul Ministerului Fondurilor Europene, se realizează în tranșe, conform graficului parte a acordului de finanțare a ratei forfetare, în baza cererii de acordare.
  • Cererea de acordare a sumelor reprezentând rata forfetară depusă de beneficiar nu poate depăși valoarea maximă a ratei forfetare astfel cum este stabilită prin contractul de finanțare.
  • Beneficiarii proiectelor finanțate prin Programul operațional Infrastructură mare din cadrul Ministerului Fondurilor Europene, cărora li se aplică mecanismul ratei forfetare, au obligația de a justifica sumele acordate ca venituri nete generate de proiect până la data de 30 iunie 2024.
  • Sumele aferente ratei forfetare neutilizate/nejustificate de către beneficiari se restituie Autorității de Management, concomitent cu diminuarea valorii considerate eligibile, ținând cont de procentele stabilite în cererea de finanțare.

A member of

 

Copyright © 2024 thesigtreeteam. All Rights Reserved.

Let's chat!

Say hello!