Domeniul sănătății: Noi măsuri pentru operatorii economici în contextul îmbolnăvirilor cu COVID-19

June 2, 2020 Hristescu & Partners

A fost adoptată Hotărârea nr. 433/2020 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 155/2017 privind aprobarea programelor naționale de sănătate pentru anii 2017 și 2018, precum și pentru stabilirea unor măsuri în domeniul sănătății în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, în forma aplicabilă de la 3 iunie 2020. 

Dintre măsurile adoptate:

 • A fost modificată Hotărârea Guvernului nr. 155/2017 privind aprobarea programelor naționale de sănătate pentru anii 2017 și 2018, astfel: 
  • În vederea intrării în relații contractuale cu casele de asigurări de sănătate pentru furnizarea de servicii de radioterapie, respectiv pentru furnizarea de servicii de dializă în regim ambulatoriu, furnizorii privați de servicii medicale, trebuie să îndeplinească următoarele condiții de eligibilitate:
   • să fie organizate în una dintre formele legale prevăzute de actele normative în vigoare;
   • să fie autorizate și să facă dovada acreditării/înscrierii în procesul de acreditare;
 • Documentele prin care se face dovada acreditării/înscrierii în procesul de acreditare prevăzute mai sus se transmit ori se depun la casele de asigurări de sănătate până cel târziu la data de 15 iunie 2020.

 • Ca regulă, până la data de 30 septembrie 2020 se implementează următoarele măsuri:
  • Serviciile medicale, medicamentele, materialele sanitare specifice, dispozitivele medicale și altele asemenea din cadrul programelor naționale de sănătate curative se acordă și se validează fără a fi necesară utilizarea cardului național de asigurări sociale de sănătate sau a documentelor înlocuitoare ale acestuia.

  • Pentru serviciile indicate mai sus nu se aplică reglementările privind validarea și decontarea serviciilor, prin utilizarea cardului național de asigurări sociale de sănătate sau a documentelor înlocuitoare, respectiv transmiterea acestora în PIAS în termen de 3 zile lucrătoare;

  • Pentru unitățile sanitare cu paturi, furnizorii de servicii medicale paraclinice, furnizorii de medicamente, furnizorii de servicii de radioterapie și furnizorii de servicii de dializă, măsurile de mai sus se aplică până la data de 30 iunie 2020.
 • Până la data de 30 septembrie 2020, medicul de familie poate emite prescripție medicală, în continuare, pentru bolnavii tratați în cadrul programelor naționale de sănătate curative cu schemă terapeutică stabilă, în baza documentelor medicale care au fost emise bolnavilor de către medicul specialist – scrisoare medicală și/sau confirmarea înregistrării formularului specific de prescriere – și pentru medicamentele eliberate prin farmaciile cu circuit deschis, care până la data instituirii stării de urgență erau prescrise de către medicii specialiști.

 • Unitățile de specialitate care au preluat în evidență, pe perioada stării de urgență ori după încetarea acesteia, bolnavi din programele naționale de sănătate curative derulate prin unități sanitare cu paturi, care au acordat și acordă servicii medicale pacienților diagnosticați cu COVID-19, pot derula programe naționale de sănătate curative până la data de 30 iunie 2020, fără a fi necesară nominalizarea acestora în normele tehnice de realizare a programelor naționale de sănătate curative.

 • Începând cu data de 1 iulie 2020, unitățile prevăzute mai sus pot derula în continuare programe naționale de sănătate curative doar în condițiile respectării metodologiei de selecție a unităților de specialitate.

 • Până la data de 30 iunie 2020, pentru unitățile de specialitate care acordă servicii de dializă în cadrul Programului național de supleere a funcției renale la bolnavii cu insuficiență renală cronică, casele de asigurări de sănătate decontează toate serviciile de dializă efectiv realizate, cu încadrarea în numărul de bolnavi prevăzut la nivel național.

A member of

 

Copyright © 2024 thesigtreeteam. All Rights Reserved.

Let's chat!

Say hello!