Digitalizare: modificări privind coordonarea și gestionarea fondurilor europene structurale și de investiții

July 15, 2020 Hristescu & Partners

În data de 18 iulie 2020 va intra în vigoare Legea nr. 128/2020 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 65/2020 privind unele măsuri pentru digitalizarea sistemului de coordonare și gestionare a fondurilor europene structurale și de investiții pentru perioada de programare 2014-2020, cu anumite modificări.

Astfel, dintre modificările aduse, amintim următoarele: 

 • Titlurile de creanță emise în implementarea proiectelor finanțate din fonduri europene structurale și de investiții, precum și alte acte administrative emise de autoritățile de management se vor emite în format electronic, semnate cu semnătură electronică calificată și vor fi asimilate înscrisurilor autentice.

  • Acestea vor fi transmise beneficiarilor proiectelor prin intermediul sistemului informatic SMIS2014+/MySMIS2014.

  • Contestațiile formulate de beneficiari cu privire la titlurile de creanță se vor transmite numai prin modulul Comunicare al sistemului informatic SMIS2014+/MySMIS2014, semnate cu semnătură electronică calificată.

 • În mod excepțional, schimbul de informații între autoritatea de management și beneficiar, respectiv între beneficiar și autoritatea de management, poate avea loc și pe suport de hârtie, în următoarele situații: 
  • în eventualitatea unui caz de forță majoră; 
  • a funcționării defectuoase a sistemului informatic SMIS2014+/MySMIS2014; sau 
  • a întreruperii legăturii cu sistemul informatic pentru o perioadă care depășește o zi lucrătoare în ultima săptămână înainte de termenul-limită obligatoriu pentru transmiterea prin acesta a documentelor solicitate de lege sau timp de 5 zile lucrătoare consecutive în alte perioade.

Imediat ce situația se remediază, partea care a transmis documentele pe suport de hârtie va fi obligată să introducă aceste documente și în sistemul informatic, în format electronic.

A member of

 

Copyright © 2024 thesigtreeteam. All Rights Reserved.

Let's chat!

Say hello!