Despre Certificatul de Situatie de Urgenta

April 8, 2020 Madalina Hristescu
Esential intr-o situatie de criza, oricare ar fi natura acesteia, este sa detii informatia despre ce este necesar ori important sa faci pentru a rezista pe durata ei, a o depasi si a diminua riscurile sau consecinele nefavorabile. Unul dintre aceste efecte ale situatiei epidemiologie actuale din tara noastra, cauzata de raspandirea coronavirusului SARS-CoV-2, efect cu derulare in timp, este reprezentat de criza de natura economica ce afecteaza deja activitatea tuturor operatorilor economici si in mod special si major a acelora din anumite domenii, direct vizate de restrictiile oficiale si care se confrunta deja, sau urmeaza sa se confrunte foarte curand, cu o lipsa a lichiditatilor. In acest context, dupa cum este, deja, indeobste cunoscut, prin Decretul nr. 195/2020 privind instituirea starii de urgenta pe teritoriul Romaniei, s-a statuat posibilitatea emiterii certificatelor de situatie de urgenta la cererea operatorilor economici a caror activitate are de suferit in urma pandemiei. Ulterior, prin OUG nr. 29/2020 si OUG nr. 30/2020, au fost stabilite categoriile/tipurile de operatori economici solicitanti, conditiile in care se poate elibera acest certificat de situatie de urgenta si facilitatile de care pot beneficia detinatorii acestuia. Aplicand, au fost apoi emise de catre ministrul economiei, energiei si mediului de afaceri, Ordinul nr. 791/2020 si respectiv Ordinul, modificator al primului, nr. 822/2020 care reglementeaza aspecte de detaliu in legatura cu eliberarea si utilitatea certificatelor de situatie de urgenta. Din seara zilei de duminica, 5 aprilie 2020, este activa, functionala si poate fi accesata platforma Ministerului Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri pentru obtierea certificatelor de situatie de urgenta.
 1. Ce este Certificatul de Situatie de Urgenta (CSU)?
CSU este un act care:
 • se elibereaza de catre Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri
 • se elibereaza numai pe perioada starii de urgenta
 • atesta faptul ca beneficiarul acestuia și-a intrerupt activitatea total sau partial in baza deciziilor emise de autoritatile publice/a inregsitrat o anumita scadere a veniturilor/incasarilor
 1. Tipuri de CSU:
CSU se poate emite in doua forme: a) TIP 1 (ALBASTRU) – eliberat in baza declaratiei pe propria raspundere din care rezulta intreruperea totala sau partiala a activitatii, ca urmare a efectelor deciziilor emise de autoritatile publice competente. Mai precis, CSU tip 1 se elibereaza acelor companii a caror activitate a fost oprita, total sau partial, prin ordonante militare. b) TIP 2 (GALBEN) – eliberat in baza declaratiei pe propria raspundere din care rezulta inregistrarea unei diminuari a veniturilor / incasarilor cu minimum 25% in luna martie 2020 prin raportare la media lunilor ianuarie și februarie 2020.
 1. De ce sa obtin un CSU?
CSU este util si se poate utiliza, pe durata starii de urgenta, atat in relatiile cu institutiile publice pentru a beneficia de facilitati/masuri de sprijin cat si in relatiile comerciale, pentru, e.g.:
 • o serie de facilitati fiscale (e.g. neplata penalitatilor pentru intârzieri in executarea obligatiilor din contractele incheiate cu autoritatile publice);
 • amânarea la plata pentru serviciile de utilitati: electricitate, gaze naturale, apa, servicii telefonice și de internet;
 • amânarea la plata a chiriei pentru imobilul cu destinatie de sediu social și de sedii secundare – acum, numai CSU tip 1 (ALBASTRU);
 • suspendarea platii ratelor scadente la imprumuturi acordate pana la data de 30.03.2020;
 • invocarea/justificarea fortei majore (fara obtinerea avziului de forta majora de la Camera de Comert si Industrie);
 • invocarea/justificarea unui caz de impreviziune.
 1. Cum se obtine CSU?
Atat solicitarea cat si eliberarea CSU se realizeaza exclusiv electronic, iar pasii de urmat in vederea obtinerii acestuia sunt:
 • accesarea platformei http://prevenire.gov.ro (la sectiunea dedicata Solicita certificat de situatie de urgenta);
 • incarcarea in platforma a urmatoarelor informatii:
a) datele de identificare; b) declaratie pe propria raspundere a reprezentantului legal*, conform modelului existent si care se poate descarca in format word editabil sau pdf de pe site-ul ministerului, model care contine o declaratie suplimentara fata de cuprinsul Anexei 3 la Ordinul 822/2020 (http://prevenire.gov.ro/Solicita certificat de situatie de urgenta/Acasa/Descarca declaratie pe propria raspundere – in partea de jos a paginii web) *declaratia se poate semna:
 • cu semnatura electronica a reprezentantului legal SAU
 • cu semnatura olografa a reprezentantului legal si semnatura electronica a imputernicitului desemnat in acest sens.
NB: Solicitantii care nu sunt inregistrati la oficiul registrului comertului trebuie sa furnizeze, pe langa cele de mai sus, și documente privind autorizarea activitatii.
 • eliberarea CSU se face in mod automat, electronic, dupa validarea de catre sistem a solicitarii depuse.
 1. Cine poate solicita CSU?
Subliniind faptul ca unui solicitant i se poate elibera numai un singur tip de CSU, toti operatorii economici a caror activitate este afectata de pandemia de SARS-CoV-2 pot solicita si obtine CSU. Potrivit art. X din OUG nr. 29/2020, CSU tip 1 (ALBASTRU) se poate folosi in cazul intreruperii totale/partiale a activitatii, in vederea obtinerii de facilitati/scutiri, de catre:
 • intreprinderi mici și mijlocii (IMM*) care opereaza in domeniile transport, turism, HoReCa, organizari de evenimente, publicitate, invatamânt privat şi activitati adiacente, industria confectiilor, incaltamintei şi pielariei, servicii destinate populatiei;
 • urmatoarele profesii care indeplinesc servicii de interes public: formele de exercitare a profesiei de notar public, avocat și executor judecatoresc;
 • cabinetele medicilor de familie și cabinetele stomatologice in care iși desfașoara activitatea, in orice forma, cel mult 20 de persoane;
 • federatiile sportive nationale și cluburile sportive care detin certificat de identitate sportive.
*IMM = Orice forma de organizare a unei activitati economice, autorizata potrivit legilor in vigoare sa faca activitati de productie, comert sau prestari de servicii, in scopul obtinerii de venituri, in conditii de concurenta, respectiv: societati reglementate de Legea societatilor nr. 31/1990, societati cooperative, persoane fizice autorizate, intreprinzatori titulari ai unei intreprinderi individuale si intreprinderile familiale, autorizate potrivit legii, care desfasoara activitati economice, inclusiv asociatii si fundatii, cooperative agricole si societati agricole care desfasoara activitati economice, si care indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii: a) au un numar mediu anual de salariati mai mic de 250; b) realizeaza o cifra de afaceri anuala neta de pana la 50 milioane euro, echivalent in lei, sau detin active totale (active imobilizate plus active circulante plus cheltuieli in avans) care nu depasesc echivalentul in lei a 43 milioane euro, conform ultimei situatii financiare aprobate.
 1. CSU sau Certificat de forta majora (CFM)?
Certificatul (sau avizul) de forta majora se emite numai de catre Camera de Comert a României (CCR) și de camerele de comert judetene, in baza unei solicitari insotite de anumite documentele necesare si dupa plata unei taxe (in cuantum de cca 500 euro). Spre deosebire de CSU, CFM constata existenta cazului de forta majora și poate fi folosit doar in contractul a carei neexecutare se invoca. Prin eliberarea CFM, CCIR (si camerele judetene) avizeaza, in urma analizei efectuate la solicitarea unui operator economic, existenta unui caz de forta majora relativ la efectele acestuia asupra obligatiilor contractuale. Asadar, este necesara existenta unui contract in care partile sa fi prevazut o clauza privind forta majora si prin care sa fi agreat ce se intampla in ipoteza in care un astfel de caz de forta majora (un eveniment exterior imprevizibil) impiedica una dintre parti sa-si indeplineasca obligatiile asumate contractual. Cuprinsul si modalitatea de redactare a clauzei privind forta majora sunt de mare insemnatate. Este important de subliniat faptul ca partea prejudiciata si in fata careia este adus si justificat cazul de forta majora are alegerea intre a accepta sau nu motivele invocate.

A member of

 

Copyright © 2024 thesigtreeteam. All Rights Reserved.

Let's chat!

Say hello!