Cum va fi accesat și ce poate fi achiziționat din sprijinul financiar acordat angajatorilor pentru desfășurarea activității în regim de telemuncă

September 10, 2020 Hristescu & Partners

În data de 10 septembrie 2020, a fost publicat Ordinul nr. 1376/2020 pentru stabilirea modalității de acordare a sprijinului financiar și a categoriilor de bunuri ce pot fi achiziționate conform art. 6 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 132/2020 privind măsuri de sprijin destinate salariaților și angajatorilor în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum și pentru stimularea creșterii ocupării forței de muncă, ce va intra în vigoare la 13 septembrie 2020. 

Prin Ordinul nr. 1376/2020 a fost stabilită modalitatea de acordare și categoriile de bunuri ce pot fi achiziționate din sprijinului financiar în valoare de 2.500 lei pentru angajatori, în baza Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 132/2020 privind măsuri de sprijin destinate salariaților și angajatorilor, pentru fiecare telesalariat, în vederea desfășurării activității în regim de telemuncă.

Dintre măsurile adoptate, amintim următoarele:

 • Bunurile ce pot fi achiziționate din sprijinul financiar pot include:
  • Laptop/notebook
  • Tablete
  • Smartphone
  • Echipamente periferice de intrare și ieșire și/sau necesare conectării la internet aferente bunurilor de mai sus;
  • Licențe de sisteme de operare și aplicații software pentru desfășurarea activității în regim de telemuncă.

 • În vederea acordării sumei de 2500 de lei reprezentând spijinul financiar, angajatorii trebuie să transmită, prin încărcarea pe platforma aici.gov.ro, la agențiile pentru ocuparea forței de muncă în raza cărora își au sediul social, următoarele documente:
  • o cerere semnată și datată de reprezentantul legal;
  • o declarație pe propria răspundere, dată prin reprezentantul legal;
  • lista telesalariaților pentru care se solicită acordarea sumei de 2500 de lei.
 • Dacă există inadvertențe în aceste documente ori dacă informațiile din documentele transmise sunt incomplete sau pe baza acestora nu se poate determina îndeplinirea condițiilor legale pentru acordarea sprijinului financiar, agențiile pentru ocuparea forței de muncă vor putea solicita angajatorilor clarificări scrise și/sau prezentarea de documente suplimentare.

 • Plata sprijinului financiar se va face în ordinea depunerii cererilor de către angajatori până la 31 decembrie 2020, în termen de 10 zile de la data înregistrării documentației complete de mai sus, inclusiv a a clarificărilor scrise și a documentelor suplimentare solicitate.

 • În termen de 30 de zile de la acordarea sprijinului financiar de 2500 de lei, angajatorii vor avea obligația să transmită către agențiile pentru ocuparea forței de muncă, prin încărcarea pe platforma aici.gov.ro, următoarele documente justificative, scanate:
  • facturile fiscale emise de către furnizorii de bunuri și servicii tehnologice;
  • bonurile fiscale sau chitanțele sau extrasele de cont care să ateste plata facturilor; 
  • fișele de evidență a materialelor de natura obiectelor de inventar date în folosința telesalariaților, bonurile de mișcare a mijloacelor fixe date în folosința salariaților, și/sau situația cu serviciile tehnologice pe care angajatorul le asigură fiecărui telesalariat, după caz.

 • Dacă documentele justificative nu sunt depuse în termenul legal de 30 de zile indicat mai sus, angajatorul trebuie să restituie întreaga sumă întreaga sumă acordată în contul de trezorerie al agențiilor pentru ocuparea forței de muncă care au efectuat plata sprijinului financiar.

A member of

 

Copyright © 2024 thesigtreeteam. All Rights Reserved.

Let's chat!

Say hello!