Controlul periodic la sediul entității desfășurat de către Autoritatea de Supraveghere Financiară se poate realiza și de la distanță

August 12, 2020 Hristescu & Partners

La data de 12 august 2020, a intrat în vigoare Regulamentul nr. 17/2020 pentru modificarea și completarea Regulamentului Autorității de Supraveghere Financiară nr. 11/2016 privind activitatea de control periodic și inopinat desfășurată de către Autoritatea de Supraveghere Financiară.  

Dispozițiile acestuia se vor aplica doar activităților de control începute după intrarea sa în vigoare. Activitățile de control aflate deja în curs de desfășurare vor continua în conformitate cu reglementările în vigoare la data începerii acțiunii de control.

Dintre modificările aduse de Regulament, amintim următoarele: 

  • Prin excepție, în situațiile extraordinare care pun sau ar putea pune în pericol sănătatea sau condițiile normale de muncă, precum epidemiile, pandemiile, fenomenele naturale extreme, cutremurele, actele de terorism și alte situații asemenea, etapa desfășurării acțiunii de control periodic la sediul entității se poate realiza și de la distanță.
    • În aceste situații, interacțiunea dintre entitatea controlată și echipa de control se realizează prin intermediul mijloacelor de comunicare electronice. În același timp, documentele emise pe parcursul controlului sunt semnate de părțile implicate cu semnătură electronică calificată sau olograf și fotocopiate ori scanate în format PDF.
    • Entitatea controlată trebuie să dispună de infrastructura informatică și de mijloacele de comunicare necesare pentru a asigura derularea în bune condiții a activității de control. Aceasta trebuie să aibă inclusiv semnătură electronică calificată și, când este necesar, să acorde acces echipei de control la informațiile din sistemele informatice prin intermediul cărora se realizează operațiunile supuse verificărilor.
    • Accesul echipei de control la informațiile din sistemele informatice se va realiza doar cu caracter temporar, cu drept de vizualizare și cu respectarea politicilor de securitate ale entității controlate, prin intermediul unui angajat al entității controlate desemnat în acest sens.
  • Atât decizia de control, cât și solicitarea documentelor și informațiilor pe care le consideră necesare pentru efectuarea controlului periodic de la distanță se vor transmite de către echipa de control prin mijloace de comunicare electronice. În același sens, documentele și informațiile vor fi transmite de către entitatea controlată tot în format electronic, de pe o adresă a entității, și comunicată anterior echipei de control sau vor fi încărcate într-o platformă electronică pusă la dispoziție de către A.S.F., după caz.

  • După finalizarea controlului, coordonatorul echipei de control va transmite entității controlate proiectul procesului-verbal de control, în format electronic, și va solicita reprezentanților entității controlate un punct de vedere asupra datelor reținute în acesta.

A member of

 

Copyright © 2024 thesigtreeteam. All Rights Reserved.

Let's chat!

Say hello!