Contractele de activitate sportiva – in “somaj” tehnic? (II)

April 6, 2020 Irina Dragnea
OUG 32/2020 aduce clarificări și un regim sensibil diferit față de reglementarea inițială a sprijinului acordat de stat pentru contractele de activitate sportivă în contextul pandemiei SARS-CoV-2. Prin Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 32/2020 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 30/2020 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecţiei sociale în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2 şi pentru stabilirea unor măsuri suplimentare de protecţie socială, publicată în Monitorul Oficial nr. 260 din data de 30 martie 2020, sunt aduse anumite clarificări utile regimului indemnizației acordate profesioniștilor cu contract de activitate sportivă (sportivi, antrenori, medici, asistenţi medicali, maseuri, kinetoterapeuţi, cercetători). Noul act normativ răspunde unora dintre întrebările pe care le adresam într-un material publicat după apariția OUG 30/2020 (care poate fi accesat aici). Punctual, vom reda mai jos problemele ridicate anterior și clarificările aduse de noua ordonanță:
  1. Poate fi asimilată această indemnizație celei prevăzute de legislația muncii pentru șomajul tehnic? Are structura sportivă și alte obligații de plată?
Completările aduse de OUG 32/2020 prevăd un regim clar, distinct de cel prevăzut de Codul muncii, structurile sportive neavând obligația plății diferenței de până la 75% din salariul sportivului sau oricărui alt profesionist cu contract de activitate sportivă, prevăzute de legislația muncii în domeniul șomajului tehnic. Sub noua reglementare însă, se prevede posibilitatea părților contractului de a negocia şi stabili de comun acord plata altor indemnizaţii compensatorii acordate de structura sportivă care să compenseze diminuarea contraprestaţiei financiare, suplimentar faţă de indemnizaţia prevăzută și asigurată de la bugetul de stat (n.n. – 2.382 RON net). Această posibilitate de negociere lasă sportivilor posibilitatea deschiderii unor litigii în cadrul forurilor de specialitate, în cazul în care negocierile nu conduc la indemnizații agreate sau la scăderea salariilor sub forme impuse de structura sportivă pentru o perioadă ce excede perioadei stării de urgență. Bineînțeles, cazul angajaților structurilor sportive care au contract individual de muncă și nu de activitate sportivă rămâne sub reglementarea șomajului tehnic, acești angajați având posibilitatea de a primi până la 75% din salariul total, dar, după cum prevede noua OUG 32/2020, această suplimentare se va putea face numai dacă bugetul angajatorului destinat plăţii cheltuielilor de personal o permite.
  1. Cine solicită indemnizația – clubul sau sportivul?
Pentru persoanele prevăzute la art. XV alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2020, în vederea acordării sumelor necesare plăţii indemnizaţiei, structurile sportive cu care persoanele au încheiate contracte de activitate sportivă depun, prin poşta electronică, la agenţiile teritoriale în raza cărora îşi au sediul social, o cerere semnată şi datată de reprezentantul legal, însoţită de o declaraţie pe propria răspundere, la care se ataşează lista cu participanţii la activitatea sportivă cărora le-a fost suspendată activitatea.
  1. Cărei instituții se adresează?
Plata indemnizaţiei se realizează prin Agenţia Naţională pentru Plăţi şi Inspecţie Socială şi structurile sale subordonate. Plata indemnizaţiei prevăzute la art. II alin. (1) se realizează de către agenţiile pentru plăţi şi inspecţie socială judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, denumite, în continuare agenţii teritoriale, beneficiarilor indemnizaţiei prevăzute la art. XV din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2020.
  1. Din ce fond se va plăti aceasta?
Pentru categoriile de persoane prevăzute la art. XV din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2020 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecţiei sociale în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, cu modificările şi completările prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă, plata indemnizaţiei se realizează de la bugetul de stat alocat Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale, prin Agenţia Naţională pentru Plăţi şi Inspecţie Socială şi structurile sale subordonate.
  1. Sub ce formă se poate face solicitarea?
Modelul cererii şi al declaraţiei pe propria răspundere prevăzute la alin. (1) şi (2) au fost stabilite distinct, prin Ordinul comun 493/2020 al Ministrului Muncii şi Protecţiei sociale şi al Ministrul Tineretului şi Sportului privind aprobarea modelului documentelor prevăzute la art. XV alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2020, cu modificările şi completările aduse prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 32/2020, ordin care stabilește modelul cererii, al declarației pe proprie răspundere și al listei persoanelor ce vor beneficia de indemnizație. Prin declarația pe proprie răspundere, reprezentantul legal al structurii sportive, cunoscând prevederile art. 326 din Codul penal cu privire la falsul în declaraţii, va declara  că activitatea sportivă a fost suspendată ca urmare a efectelor epidemiei de coronavirus SARS-CoV-2, pe perioada stării de urgenţă instituite prin Decretul nr. 195/2020 privind instituirea stării de urgenţă pe teritoriul României şi că datele din lista prezentată sunt corecte, iar contractele de activitate sportivă suspendate au fost încheiate anterior instituirii stării de urgenţă. Astfel, se exclude posibilitatea acordării unor indemnizații selective, fiind necesară suspendarea întregii activități a structurii sportive pentru încadrarea în criteriile necesare acordării indemnizației și a celor stabilite prin modelul de declarație stabilite prin ordin al ministrului.
  1. În cât timp și unde se virează această indemnizație? Are structura sportivă obligația de a avansa sumele sportivului și de a le recupera apoi de la stat?
Plata indemnizaţiei prevăzute la alin. (2) se realizează către structurile sportive care vor face plata către beneficiarii contractelor de activitate sportivă. Cererea şi documentele prevăzute la art. IV se transmit către agenţiile teritoriale până pe data de 10 a lunii curente pentru plata indemnizaţiei din luna anterioară. Plata indemnizaţiei prevăzute la art. II alin. (1) se face în cel mult 10 zile de la depunerea documentelor pentru perioada aferentă stării de urgenţă instituite prin Decretul nr. 195/2020 privind instituirea stării de urgenţă pe teritoriul României din luna anterioară.

A member of

 

Copyright © 2024 thesigtreeteam. All Rights Reserved.

Let's chat!

Say hello!