Concediu medical pentru persoanele carantinate într-o comunitate – noi măsuri

June 14, 2020 Hristescu & Partners

Prin Ordinul nr. 1074/724/2020 pentru completarea Normelor de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate, aprobate prin Ordinul ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 15/2018/1.311/2017, aplicabil începând cu data de 15 iunie 2020, au fost aduse următoarele completări:

  • Pentru persoanele asigurate carantinate într-o comunitate, în perioada stării de urgență, certificatele de concediu medical se pot acorda și la o dată ulterioară, dar nu mai târziu de 45 de zile calendaristice de la data încetării perioadei stării de urgență.
  • Pentru persoanele asigurate carantinate într-o comunitate, în altă perioadă decât pe perioada stării de urgență, certificatele de concediu medical se pot acorda și la o dată ulterioară, dar nu mai târziu de 30 de zile calendaristice de la data încetării perioadei de carantină.

Pentru situațiile de mai sus, certificatele de concediu medical se eliberează de către medicii de familie pentru toată perioada în care au fost carantinate.

A member of

 

Copyright © 2024 thesigtreeteam. All Rights Reserved.

Let's chat!

Say hello!