Certificatul de concediu medical și recuperarea indemnizațiilor în cazul instituirii măsurii izolării

September 22, 2020 Hristescu & Partners

În data de 22 septembrie 2020, a intrat în vigoare Ordinul nr. 1602/946/2020 pentru modificarea și completarea Normelor de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate, aprobate prin Ordinul ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 15/2018/1.311/2017.

Dintre modificările aduse, amintim următoarele: 

  • Pentru persoana asigurată pentru care s-a instituit măsura izolării într-o unitate sanitară și care poate fi externată, cu condiția izolării la domiciliu sau la o altă locația declarată, medicul curant din spital care a îngrijit și externat pacientul eliberează certificatul de concediu medical pentru durata internării și poate acorda un concediu medical la externare până la împlinirea termenului maxim al perioadei de izolare sau pe o perioadă stabilită de acesta.

  • Certificatele de concediu medical se eliberează după ultima zi a încetării perioadei de izolare, dar nu mai târziu de 30 de zile calendaristice de la data ultimei zile a încetării perioadei de izolare.

  • Persoana asigurată confirmată cu o boală infectocontagioasă, pentru care s-a instituit măsura izolării la domiciliu sau la o locație declarată, beneficiază de concediu medical acordat de medicul de familie, pe întreaga perioadă înscrisă în documentul eliberat de direcția de sănătate publică.

  • După remedierea cauzelor ce au condus la respingerea la plată a indeminzațiilor plătite de angajator pentru concedii medicale, angajatorul poate depune o nouă cerere în termen de 90 de zile de la data primirii comunicării.

A member of

 

Copyright © 2024 thesigtreeteam. All Rights Reserved.

Let's chat!

Say hello!