Banca Națională a României: modificarea unor cerințe de raportare pentru scopuri de supraveghere

July 8, 2020 Hristescu & Partners

În data de 8 iulie 2020, a fost publicat în Monitorul Oficial Regulamentul nr. 6/2020 privind modificarea unor cerințe de raportare pentru scopuri de supraveghere, prevăzute prin acte normative emise de Banca Națională a României.

Astfel, sunt prevăzute următoarele obligații și modificări:

 • Pentru datele de raportare aferente perioadei cuprinse între 8 iulie și 31 decembrie 2020 (inclusiv), la cererea instituției financiare nebancare în cauză, în termen de 30 de zile de la termenul de raportare inițial, se vor putea transmite rectificări ale situațiilor financiare periodice cu termen de depunere trimestrial sau semestrial.

 • Situațiile financiare, precum și rectificările aferente se vor transmite în format electronic, prin sistemul RAPDIR.
  • Raportarea în formă scrisă (pe suport hârtie) se înlocuiește cu o declarație semnată de conducătorii instituției și conducătorul departamentului financiar-contabil care să certifice asumarea realității datelor transmise în format electronic, declarație ce va fi scanată și transmisă e-mail.
 • Pentru datele de raportare aferente perioadei cuprinse între data intrării in vigoare a prezentului regulament și data de 31 decembrie 2020 (inclusiv), situațiile referitoare la creditele nou-acordate se vor transmite în format electronic prin sistemul RAPDIR. 
  • De asemenea, raportarea în formă scrisă (pe suport hârtie) se va înlocui cu o declarație semnată de conducătorii instituției și conducătorul departamentului financiar-contabil care să certifice asumarea realității datelor transmise în format electronic, declarație ce va fi scanată și transmisă e-mail.
 • Pentru datele de raportare aferente perioadei cuprinse între 8 iulie 2020 și 31 decembrie 2020 (inclusiv), se vor transmite în format electronic, prin sistemul RAPDIR, următoarele raportări:
  • Situația indicatorilor privind criteriile de înscriere în Registrul special;
  • Situația privind nivelul și componența fondurilor proprii;
  • Situația privind expunerile mari și expunerea agregată;
  • Situația privind structura grupurilor reprezentând “un singur debitor” și/sau “persoane aflate în relații speciale” față de care instituția financiară nebancară înregistrează expuneri mari.

→ Raportarea în formă scrisă (pe suport hârtie) se înlocuiește cu o declarație semnată de conducătorii instituției și conducătorul departamentului financiar-contabil care să certifice asumarea realității datelor transmise în format electronic, declarație ce va fi scanată și transmisă e-mail.

 • Aceeași regulă se aplică și pentru situațiile privind clasificarea expunerilor din credite și necesarul de provizioane specifice de risc de credit aferent acestora, care se vor fi transmise de instituțiile financiare nebancare în format electronic, prin sistemul RAPDIR, iar raportarea în formă scrisă (pe suport hârtie) se înlocuiește cu o declarație semnată de conducătorii instituției și conducătorul departamentului financiar-contabil care să certifice asumarea realității datelor transmise în format electronic, declarație ce va fi scanată și transmisă e-mail.

 • Pentru perioada 1 mai 2020-30 septembrie 2020, situațiile referitoare la indicatorul de lichiditate și riscul mare de lichiditate întocmite de către instituțiile de credit vor fi transmise Băncii Naționale a României – Direcția supraveghere, exclusiv pentru datele de referință 30 iunie 2020 și 30 septembrie 2020. 
  • Raportarea se va transmite în termen de 17 zile calendaristice de la data de referință pentru care aceasta se întocmește.

A member of

 

Copyright © 2024 thesigtreeteam. All Rights Reserved.

Let's chat!

Say hello!