Avizarea și autorizarea de securitate la incendiu și protecție civilă, noi modificări și completări

May 8, 2020 Hristescu & Partners

A fost adoptat Ordinul nr. 66/2020 pentru modificarea și completarea Normelor metodologice privind avizarea și autorizarea de securitate la incendiu și protecție civilă, aprobate prin Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 129/2016, care va intra în vigoare la 7 iunie 2020.

Dintre modificările aduse, amintim următoarele:

  • Scenariul de securitate la incendiu trebuie să cuprindă toate măsurile de apărare împotriva incendiilor din piesele desenate și memoriile tehnice.

  • Un exemplar al întregii documentații care însoțește cererea de emitere a avizului sau autorizației se va depune în original.

  • Se prevede o excepție la situația în care lucrările de modificare și/sau de schimbare a destinației vizează, în parte sau în întreg, un spațiu dintr-o construcție cu funcțiuni mixte sau o construcție, amenajare ori instalație, care nu are autorizație de securitate la incendiu, și pentru care, ca regulă, documentația de avizare/autorizare trebuie să trateze întregul spațiu sau întreaga construcție/amenajare/instalație.

  • În acest sens, se prevede că se poate obține autorizația de securitate la incendiu doar pentru acea parte de spațiu dacă acesta se constituie ca un compartiment de incendiu sau este delimitat prin elemente de construcție similar unui compartiment de incendiu. Astfel, documentația de avizare/autorizare va trata doar partea spațiului/construcției vizate de modificare sau schimbare a destinație, iar în scenariul de securitate la incendiu se realizează o analiză a modului în care modificările sau schimbările destinației influențează cerința fundamentală «securitate la incendiu» a întregului spațiu sau a întregii construcții.

  • S-a prevăzut și posibilitatea depunerii cererii emitere a avizului sau autorizației în format electronic, însoțită de semnătura electronică a investitorului sau beneficiarului, și nu doar a documentației tehnice care o însoțește.
  • În ceea ce privește termenele de emitere a avizelor și a autorizațiilor, s-a prevăzut în mod expres ca aceste vor fi calculate ca zile lucrătoare, și anume 15 zile lucrătoare, respectiv 30 de zile lucrătoare.

  • Se va modifica termenul în care inspectoratul județean comunică solicitantului, în scris, documentele care trebuie depuse spre completare, precum și faptul că trebuie să ridice documentația depusă, și anume 5 zile lucrătoare, și nu 10 zile, astfel cum este prevăzut la acest moment.

A member of

 

Copyright © 2024 thesigtreeteam. All Rights Reserved.

Let's chat!

Say hello!