Asigurarea unei practici unitare cu privire la modul de stabilire a cauzelor care se judeca pe durata starii de urgenta de catre Consiliul Superior al Magistraturii, sectia pentru judecatori prin Hotararea nr.417 din 24 Martie 2020

March 28, 2020 Carmen Ion
După adoptarea Hotărârii nr. 257 din 17.03.2020 de către Secția pentru Judecători a Consiliului Superior al Magistraturii prin care lăsa la latitudinea colegiilor de conducere ale curților de apel întocmirea listei cauzelor de urgența deosebită, prin Hotărârea nr. 417 din 24.03.2020, aceeași secție a Consiliului Superior al Magistraturii a stabilit ea însăși care anume cauze se judecă în materie nonpenala, în fond sau în căile de atac.       Hotărârea nr. 417 din 24.03.2020 are rolul de a asigura o practică unitară la nivel național cu privire la cauzele care se judecă pe durata stării de urgență. Astfel, potrivit acestei hotărâri cauzele nonpenale ce se judecă pe perioada stării de urgență sunt următoarele: – în ceea ce privește ordinul de protecţie si tutela/curatela, acestea se judecă în fond la judecătorii, iar în căile de atac de către tribunale; – în ceea ce privește internarea medicală nevoluntară, aceasta se judecă în fond la judecatorii, iar în căile de atac de către tribunale, încadrându-se pentru căile de atac la ultimul punct aflat pe lista cauzelor ce se judecă la tribunale, respectiv orice alte cereri care vizează situaţii excepţionale, care pot fi considerate de urgenţă deosebită;  referitor la ordonanţa preşedinţială, aceasta se judecă la toate instanțele atât în fond cât și în căile de atac; – referitor la suspendarea provizorie a executării silite, se judecă la toate instanțele atât în fond cât și în căile de atac; – cauzele privind încuviinţarea executării silite, se judecă in fond la judecătorii, iar in apel de către tribunale. Aceste cauze nu se regăsesc in mod expres pe lista cauzelor ce se judecă la tribunale, dar se încadrează la ultimul punct din aceasta lista, respectiv orice alte cereri care vizează situaţii excepţionale, care pot fi considerate de urgenţă deosebită; cauzele privind măsurile asigurătorii, se judecă la toate instanțele atât în fond cât și în căile de atac; – cauzele privind asigurare dovezi, se judecă la toate instanțele atât în fond cât și în căile de atac; – incidentele procedurale în cauzele care se judeca pe durata starii de urgenţă, inclusiv cererile de îndreptare, lămurire şi completare a hotărârii, se judecă la toate instanțele atât în fond cât și în căile de atac; –conflictele de competență, se judecă de către tribunale si curți de apel; – orice alte cereri care vizează situaţii excepţionale, care pot fi considerate de urgenţă deosebită, se judecă la toate instanțele atât în fond cât și în căile de atac; – suspendarea executării hotărârii, se judecă de către tribunale și curțile de apel; – măsuri de protecţie a minorilor – Legea nr. 272/2004,  se judecă în fond la tribunale, iar în căile de atac de către curțile de apel; – reținere navă, se judecă în fond la tribunale, iar în căile de atac de către curțile de apel; – suspendare executare act administrativ, se judecă în fond la tribunale sau curți de apel, precum și în căile de atac de curți de apel; – litigii privind achiziţiile publice care privesc strict produsele medicale şi alte achiziţii în domeniul stării de urgenţă, precum şi cele care decurg din executarea acestor contracte sau care vizează aplicarea unor măsuri în domeniul stării de urgenţă se judecă în fond la tribunale, iar în căile de atac de către curțile de apel; – cereri privind insolvenţa persoanei juridice întemeiate pe art. 66 alin. (11) din Legea nr. 85/2014, articol care se refera la faptul ca “după depunerea cererii de deschidere a procedurii, în cazuri urgente, care ar pune în pericol activele debitorului, judecătorul-sindic poate dispune de urgență, în camera de consiliu și fără citarea părților, suspendarea provizorie a oricăror proceduri de executare silită a bunurilor debitorului până la pronunțarea hotărârii cu privire la respectiva cerere”, astfel de cereri judecându-se în fond la tribunale, iar în căile de atac de către curțile de apel; – litigii privind regimul străinilor, întemeiate pe O.U.G. nr. 194/2002, se judecă în fond la curți de apel, iar în calea de atac la ICCJ potrivit Ordinului Președintelui ICCJ nr. 91/12.03.2020; – în ceea ce privește cererile de strămutare acestea se judecă de către curțile de apel; Pe durata stării de urgenţă, instanţele pot soluţiona în materie nonpenală şi alte cauze care, potrivit legii, se judecă fără citarea părţilor, potrivit alin. (2) art. 1 din Hotărârea nr. 417 din 24.03.2020. Hotărârea nr. 417 din 24.03.2020 adoptată de catre Consiliului Superior al Magistraturii Secția pentru Judecători poate fi accesată aici (click).

A member of

 

Copyright © 2024 thesigtreeteam. All Rights Reserved.

Let's chat!

Say hello!