Aranjamentele transfrontaliere: prorogarea termenelor de raportare

July 1, 2020 Hristescu & Partners

La data de 1 iulie 2020, a intrat în vigoare Ordonanța de urgență nr. 107/2020 privind modificarea art. II din Ordonanța Guvernului nr. 5/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală și pentru prorogarea unor termene.

Dintre modificările aduse, amintim următoarele:

  • Intermediarii sau contribuabilii relevanți, după caz, raportează până la data de 28 februarie 2021 informațiile cu privire la aranjamentele transfrontaliere care fac obiectul raportării al căror prim pas în demersul de implementare a fost efectuat în perioada 25 iunie 2018-30 iunie 2020.

  • Termenul de 30 de zile în care intermediarii raportează către A.N.A.F. informații cu privire la aranjamentele transfrontaliere care fac obiectul raportării se prorogă și începe să curgă cel târziu de la 1 ianuarie 2021 pentru acele aranjamentele puse la dispoziție în vederea implementării sau care sunt pregătite pentru implementare sau pentru care primul pas în demersul de implementare este făcut în perioada 1 iulie 2020 – 31 decembrie 2020. De asemenea, același demers se aplică și pentru termenul pentru intermediarii care furnizează, direct sau prin intermediul altor persoane, ajutor, asistență sau consiliere în perioada 1 iulie 2020-31 decembrie 2020.

  • Pentru aranjamentele comercializabile, intermediarii vor transmite până la data de 30 aprilie 2021 primul raport privind informațiile noi sau actualizate care fac obiectul raportării, devenite disponibile de la depunerea ultimului raport.

A member of

 

Copyright © 2024 thesigtreeteam. All Rights Reserved.

Let's chat!

Say hello!