Angajatorii si somajul tehnic – Masuri de protectie sociala si economica in perioada Covid-19

March 25, 2020 Roxana Tarmurean

Până la 4.072 RON brut / angajat rambursați de statul român pentru sprijinirea operatorilor economici afectați de efectele pandemiei.

Raporturile de muncă sunt unele dintre cel mai greu încercate în această perioadă de criză globală. România are până la ora actuală un număr anunțat de aproximativ 200.000 de contracte de muncă suspendate la numai o săptămână de la declanșarea oficială a stării de urgență prin Decretul Președintelui din 16 martie, iar în următoarea perioadă este preconizat un număr de peste 500.000 de angajați în șomaj tehnic ca efect al schimbărilor mediului economic aduse de pandemia COVID-19.

Soluțiile ce pot fi adoptate în această perioadă de angajatori nu se rezumă însă la șomajul tehnic. În funcție de specificul și volumul activității pe care o desfășoară, angajatorii pot adopta soluții cu un impact diferit pe termen lung asupra angajaților, :

menținerii activității angajaților cu respectarea măsurilor de prevenție și igienă, adaptarea programului de lucru și luarea altor măsuri necesare pentru minimizarea riscurilor de îmbolnăvire a angajaților sau a persoanelor, în condițiile stabilite prin măsurile de urgență adoptate de autorități (ținând cont de limitările impuse activităților economice, limitările de circulație ale cetățenilor, limitărilor de sănătate publică sau de protecție socială)
mutarea preponderentă a activității la distanță (munca la domiciliu / telemunca), având posibilitatea modificării unilaterale a contractului de muncă în condițiile art. 48 Codul muncii
reorganizării pe motive economice, cu efectul desființării unor locuri de muncă în condițiile art. 65 Codul muncii
reducerii activității, cu reducerea programului de la 5 la 4 zile pe săptămână și reducerea corespunzătoare a salariilor sau suspendarea temporară a unora dintre contractele individuale de muncă și trimiterea angajaților în șomaj tehnic, în condițiile art. 52-53 Codul muncii coroborate cu art. XI-XV din OUG 30/2020
suspendării temporare a întregii activități – fie din proprie inițiativă din motive economice / tehnologice etc., fie ca urmare a măsurilor luate de autorități, și trimiterea angajaților în șomaj tehnic în condițiile art. 52-52 Codul muncii coroborate cu art. XI-XV din OUG 30/2020

În cazul în care se va opta însă pentru varianta șomajului tehnic, Codul muncii prevede o indemnizație de cel puțin 75% din salariul de bază corespunzător locului de muncă ocupat, ce va fi acoperită integral din fondul de salarii. OUG 30/2020 vine în sprijinul angajatorilor și rambursează acestora în anumite condiții cuantumul indemnizației, până la 75% din câștigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat.

Potrivit art. 15 din din Legea 6/2020, câștigul salarial mediu brut a fost stabilit la 5.429 lei pentru 2020, astfel că indemnizația brută nu va depăși 4.072 RON. După reținerea impozitului pe venit și contribuțiilor sociale și sociale de sănătate, suma acoperită din cuantumul net al indemnizației este de 2.382 RON.

În ceea ce privește condițiile în care aceasta va fi acordată, OUG 30/2020 stabilește cele două situații în care angajatorilor care pot apela la sprijinul statului pentru plata indemnizației:

situația celor care întrerup activitatea total sau parţial în baza deciziilor emise de autorităţile publice competente potrivit legii, pe perioada stării de urgenţă decretate, şi deţin certificatul de situaţii de urgenţă emis de Ministerul Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri;
situația celor ce reduc activitatea ca urmare a efectelor epidemiei COVID-19, cu o reducere corespunzătoare a încasărilor cu minimum 25% față de media încasărilor din perioada ianuarie-februarie 2020 şi nu au capacitatea financiară de a achita plata tuturor salariilor angajaţilor lor, pentru cel mult 75% dintre angajaţii care au contracte individuale de muncă active la data intrării în vigoare a OUG 30/2020.

În vederea acordării sumelor necesare plăţii indemnizaţiei, angajatorii depun, prin poştă electronică, la agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă judeţene, precum şi a municipiului Bucureşti, în raza cărora îşi au sediul social, o cerere semnată şi datată de reprezentantul legal (conform modelelor prevăzute în anexele nr. 1 şi 2 ale ordonanţei de urgenţă), însoţită de lista persoanelor care urmează să beneficieze de această indemnizaţie, asumată de reprezentantul legal al angajatorului (conform modelului prevăzut în anexa nr. 3) și, pentru situația celor ce au redus activitatea, o declaraţie pe propria răspundere din care să reiasă că acesta înregistrează o diminuare a încasărilor din luna anterioară depunerii, cu un procent de minimum 25% faţă de media încasărilor din perioada ianuarie-februarie 2020, şi că nu are capacitate financiară pentru a plăti toţi salariaţii.

În pachetul de măsuri propuse a fost inclusă și categoria altor profesionişti, în sensul Codului civil, care nu au calitatea de angajatori şi sunt nevoiți să întrerupă activitatea total sau parţial în baza deciziilor emise de autorităţile publice competente potrivit legii. Aceștia vor beneficia pe perioada stării de urgență de o indemnizaţie egală cu salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată stabilit pentru anul 2020.

*

Măsurile adoptate au suscitat însă anumite discuții în mediul de afaceri pe seama faptului că o largă categorie a angajatorilor afectați de coronavirus care au anunțat măsura suspendării activității înaintea intrării în vigoare a OUG 30/2020 nu ar beneficia de aceste măsuri și cu privire la procedura de obținere a certificatului de la Ministerul Economiei, astfel că au fost puse în discuție în mediul public anumite propuneri de modificare:

decontarea, de către stat, a 75% din salariul brut, în cazul tuturor angajaților societăților comerciale/PFA-urilor care și-au încetat activitatea, din cauza pandemiei de coronavirus;
decontarea a 75% din salariul brut în cazul angajaților ale căror contracte de muncă au fost suspendate, ca urmare a restrângerii activității angajatorilor, fie ei societăți comerciale/ PFA, din cauza pandemiei de coronavirus;
eliminarea condiției de obținere a certificatului de situații de urgență.

Aceste amendamente sunt încă la nivel de propuneri, urmând a fi discutate în momentul dezbaterii ordonanței privind șomajul tehnic în Parlament.

Roxana Țărmurean, Hristescu & Partners

A member of

 

Copyright © 2024 thesigtreeteam. All Rights Reserved.

Let's chat!

Say hello!