Acordarea de sprijin financiar pentru întreprinderile din domeniul turismului – modificări

February 24, 2021 Hristescu & Partners

În data de 24.02.2021, a intrat în vigoare Ordonanța de urgență nr. 10/2021 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 224/2020 privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar pentru întreprinderile din domeniul turismului, structuri de cazare, structuri de alimentație și agenții de turism, a căror activitate a fost afectată în contextul pandemiei de COVID-19, precum și privind unele măsuri fiscale. 

Dintre modificările aduse, amintim următoarele: 

  • Printre beneficiarii de ajutor de stat au fost adăugați și ghizii de turism atestați.

  • Schemă de ajutor de stat se va derula până la data de 31 decembrie 2021, plata sumelor corespunzătoare urmând a fi realizată până cel târziu la data de 30 iunie 2022.

  • Ajutorul va fi acordat sub forma unor granturi în cuantum de 20% din baza de calcul, rezultată din desfășurarea activităților în anul 2020 comparativ cu anul 2019, dar nu mai mult de echivalentul în lei al sumei de 800.000 euro la nivel de întreprindere.

  • Din grantul acordat beneficiarii vor putea achita obligațiile fiscale, precum și alte creanțe bugetare administrate de organul fiscal central, care se înregistrează la plată după data acordării ajutorului de stat și până la expirarea perioadei obligatorie de menținere a activității.

  • Întreprinderile beneficiare trebuie să mai îndeplinească în plus o condiție pentru a fi eligibile, și anume să fi depus situațiile financiare anuale aferente ultimelor două exerciții financiare încheiate, pentru care s-a împlinit termenul legal de depunere, în măsura în care le-a incumbat o asemenea obligație.

  • Beneficiarii schemei de ajutor de stat vor avea obligația menținerii activității pentru care au obținut finanțare pentru cel puțin 12 luni de la data plății sumelor sau 24 de luni de la data plății sumelor, în cazul în care valoarea grantului este mai mare  de 200.000 euro.

  • Dacă prin acte normative se instituie restricții de natură a impune suspendarea ori întreruperea activității comerciale, perioada de suspendare ori întrerupere a activității comerciale nu se va lua în calcul la determinarea termenului de 12 luni, respectiv 24 de luni.

A member of

 

Copyright © 2024 thesigtreeteam. All Rights Reserved.

Let's chat!

Say hello!