Achiziții publice: obligația participanților organizați ca societăți pe acțiuni de a comunica date privind beneficiarii reali ai acțiunilor la purtător

July 27, 2020 Hristescu & Partners

În data de 27 iulie 2020, a intrat în vigoare Legea nr. 148/2020 pentru completarea Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice care a adus, printre altele, următoarele modificări: 

  • În situația în care forma de organizare a operatorului economic ofertant/candidat, terț susținător sau subcontractant la procedură este de societate pe acțiuni, cu capital social reprezentat prin acțiuni la purtător, pentru respectărea principiilor transparenței și tratamentului egal, autoritatea contractantă va avea dreptul de a solicita, iar operatorul economic va avea obligația de a comunica datele de identificare a deținătorilor ori beneficiarilor reali ai acțiunilor la purtător.

    • În acest sens, reprezentantul legal al operatorului economic va depune o declarație pe propria răspundere cu privire la deținătorii ori beneficiarii reali ai acțiunilor la purtător.

    • Autoritatea contractantă va fi obligată să excludă din procedura de atribuire orice operator economic, organizat ca societate pe acțiuni, al cărui capital social este reprezentat prin acțiuni la purtător și care nu face dovada identității deținătorilor ori a beneficiarilor reali ai acțiunilor la purtător.
  • A fost adăugată o nouă situație care ar putea reprezenta situație cu potențial de generare a unui conflict de interese, respectiv situația în care ofertantul individual, ofertantul asociat, candidatul sau subcontractantul propus ori terțul susținător organizat ca societate pe acțiuni cu capital social reprezentat prin acțiuni la purtător nu respectă prevederile de mai sus referitoare la comunicarea către autoritatea contractantă a informațiilor privind identitatea deținătorilor ori beneficiarilor reali ai acțiunilor la purtător.

A member of

 

Copyright © 2024 thesigtreeteam. All Rights Reserved.

Let's chat!

Say hello!