A intrat în vigoare Regulamentul nr. 9/2020 pentru modificarea și completarea unor acte normative ale Autorității de Supraveghere Financiară

April 26, 2020 Hristescu & Partners

Dintre modificările aduse, amintim următoarele:

 • S-a modificat Regulamentul Autorității de Supraveghere Financiară nr. 10/2015 privind administrarea fondurilor de investiții alternative, astfel:
  • Se definesc Adminstratorii de fonduri de investiții alternative (A.F.I.A.) de dimensiuni semnificative ca fiind acele A.F.I.A. autorizate de A.S.F. care administrează portofolii de fonduri de investiții alternative cu o valoare a activelor de cel puțin 200 milioane euro, echivalent lei, sau care au avut un număr mediu de cel puțin 30 de angajați permanenți pe parcursul anului calendaristic anterior.
 • Comitetul de remunerare al A.F.I.A. de dimensiuni semnificative este format din cel puțin 2 membri neexecutivi, din care cel puțin unul este membru independent.

 • A.F.I.A. are obligația de a supune autorizării A.S.F., anterior înregistrării la O.N.R.C., după caz, și în termen de maximum 10 zile de la data producerii, dacă intervin următoarele modificări asupra condițiilor semnificative avute în vedere la data autorizării:
  • numirea membrilor consiliului de administrație/consiliului de supraveghere;
  • numirea membrilor conducerii A.F.I.A.;
  • achiziția și/sau majorarea participațiilor calificate în cadrul A.F.I.A.
 • După obținerea actului individual de completare și/sau de modificare a autorizației de funcționare a A.F.I.A. emis de ASF ulterior transmiterii modificărilor, A.F.I.A. are obligația de a transmite la A.S.F. copia certificatului de înregistrare mențiuni, respectiv copia noului certificat de înregistrare, în situația în care modificarea produsă impune eliberarea unui nou certificat, în termen de maximum 10 zile de la data înregistrării la O.N.R.C. a modificărilor, dar nu mai târziu de 90 de zile de la data autorizației emise de către A.S.F.

 • Până la depunerea dovezii promovării testului privind cunoașterea legislației în vigoare, directorii/membrii directoratului A.F.I.A. răspund solidar cu ofițerul de conformitate cu privire la funcția de conformitate din cadrul societății.

 • Conflictele de interese care trebuie identificate, gestionate, monitorizate și comunicate în mod corespunzător investitorilor fondului de investiții alternative pot fi următoarele, dar fără a se limita la acestea:
  • tranzacții efectuate de administratorul de fonduri în numele și/sau în legătură cu fonduri de investiții alternative administrate, cu entități care fac parte din același grup cu administratorul.
  • tranzacții dintre administratorul de fonduri și societăți cu care administratorul fondurilor, conducătorii, administratorii sau angajații acestuia au deja relații de afaceri sau se află în raporturi juridice pecuniare.
  • obținerea de către administratorul de fonduri a unui comision din partea S.S.I.F./instituției de credit cu care are încheiat un contract de intermediere financiară, în funcție de valoarea totală a ordinelor de tranzacționare transmise de către administratorul de fonduri în numele fondurilor de investiții alternative, iar respectivul beneficiu nu este inclus în veniturile fondurilor respective.
 • Anual, A.F.I.A. autorizat/înregistrat de către A.S.F. și sucursalele din România ale A.F.I.A. autorizate în alte state membre care administrează fonduri de investiții alternative stabilite în România transmit către A.S.F., până cel târziu la data de 31 ianuarie, un raport privind structura organizațională a entității.

A member of

 

Copyright © 2024 thesigtreeteam. All Rights Reserved.

Let's chat!

Say hello!