A intrat în vigoare Ordonanța de urgență nr. 55/2020 privind instituirea unor măsuri de protecție socială în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2

April 26, 2020 Hristescu & Partners

Dintre măsurile ce vizează operatorii economici, amointim următoarele:

  • Beneficiarii de indemnizații sau persoanele juridice care au calitatea de angajatori pot transmite caselor teritoriale de pensii certificatele de concediu medical eliberate în perioada stării de urgență aferente cazurilor de accident de muncă sau boală profesională prin poștă sau prin mijloace electronice de transmitere la distanță.

  • Pentru recuperarea de către angajator a indemnizațiilor prevăzute pentru asigurarea de accidente de muncă și boli profesionale, în perioada stării de urgență se suspendă vizarea certificatelor de concediu medical de către direcțiile de sănătate publică pentru cazurile de boli profesionale, de casele teritoriale de pensii pentru cazurile de accident de muncă sau de medicii de medicina muncii pentru certificatele de concediu medical pentru trecerea temporară în alt loc de muncă sau reducerea timpului de muncă.

  • Beneficiarii de indemnizații sau persoanele juridice care au calitatea de angajator vor avea la dispoziție 30 de zile de la data încetării stării de urgență, pentru avizarea acestora de către direcțiile de sănătate publică, casele teritoriale de pensii, respectiv medicii de medicina muncii, după caz, și depunerea la casa teritorială de pensii a certificatelelor de concediu medical însoțite de documentele justificative, în original, avizate.

A member of

 

Copyright © 2024 thesigtreeteam. All Rights Reserved.

Let's chat!

Say hello!