A intrat în vigoare Ordonanța de urgență nr. 53/2020 pentru modificarea și completarea unor acte normative privind măsuri de protecție socială determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2

April 20, 2020 Hristescu & Partners

Dintre modificările și completările aduse:

 • Pentru indemnizațiile prevăzute pentru alți profesioniști, avocați, persoanele care își desfășoară activitatea în baza unui contract de activitate sportivă și persoanele fizice care obțin venituri exclusiv din drepturile de autor și drepturile conexe, se datorează impozit pe venit, contribuția de asigurări sociale și contribuția de asigurări sociale de sănătate, dar nu și contribuția asigurătorie pentru muncă.
 • Calculul obligațiilor fiscale aferente indemnizațiilor pentru alți profesioniști, avocați și persoanele fizice care obțin venituri exclusiv din drepturile de autor și drepturile conexe, cu excepția celor de care beneficiază persoanele care au încheiate convenții individuale de muncă, se calculează direct de către persoanele fizice beneficiare ale indemnizației asupra indemnizației brute încasate. Acestea se vor declara în Declarația unică de venituri și se vor achita la termenul prevăzut pentru veniturile realizate în anul 2020.
 • În ceea ce privește indemnizațiile persoanelor care au încheiate convenții individuale de muncă și a celor care care își desfășoară activitatea în baza unui contract de activitate sportivă, obligațiile fiscale se vor calcula, reține și plăti direct de către cooperație, respectiv structura sportivă cu care beneficiarii au încheiate convențiile/contractele.
 • De indemnizația aferentă altor profesioniști nu pot beneficia:
  • societățile prevăzute în Legea societăților nr. 31/1990, respectiv societățile în nume colectiv, societățile în comandită simplă, societățile pe acțiuni, societățile în comandită pe acțiuni și societățile cu răspundere limitată.
  • grupurile de interese economice reglementate de Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției.
 • Persoanele care beneficiază de un drept de pensie și persoanele încadrate în grad de handicap pot primi, în mod cumulat, indemnizația pentru șomaj tehnic sau cea pentru alți profesioniști, avocați, persoanele care își desfășoară activitatea în baza unui contract de activitate sportivă ori persoanele fizice care obțin venituri exclusiv din drepturile de autor și drepturile conexe.
 • Sumele reprezentând indemnizațiile de șomaj tehnic, precum și cele prevăzute pentru alți profesioniști, avocați, persoanele care își desfășoară activitatea în baza unui contract de activitate sportivă ori persoanele fizice care obțin venituri exclusiv din drepturile de autor și drepturile conexe nu pot fi executate silit prin proprie pe întreaga perioadă a acordării lor și încă 60 de zile de la încetarea acestării de urgență.
 • Pentru indemnizațiile aferente altor profesioniști, termenul pentru depunerea documentelor în vederea acordării acestora se prelungește cu încă 5 zile de la intrarea în vigoare a acestei Ordonanțe.

A member of

 

Copyright © 2024 thesigtreeteam. All Rights Reserved.

Let's chat!

Say hello!