A intrat în vigoare Ordonanța de urgență nr. 48/2020 privind unele măsuri financiar-fiscale

April 15, 2020 Hristescu & Partners

Dintre măsurile dispuse:

 • Nu se acordă facilități fiscale pentru indemnizațiile destinate altor categorii de persoane, potrivit art. XV din OUG 30/2020 (precum PFA, persoane care obțin exclusiv venituri din drepturi de autor, persoane care își desfășoară activitatea în baza unui contract de activitate sportivă), și pentru cele de somaj tehnic, acordate începând cu luna aprilie 2020.

 • În ceea ce privește operatorii de jocuri de noroc ale căror licențe de organizare și/sau autorizații de exploatare expiră pe durata stării de urgență, pot solicita în acest an reautorizarea activității până cel mai târziu în 90 de zile de la data încetării stării de urgență decretate.

 • Pe durata stării de urgență decretate în anul 2020, obligațiile de plată aferente autorizațiilor de exploatare a jocurilor de noroc tradiționale se suspendă, iar operatorii jocurilor de noroc tradiționale nu datorează taxe aferente autorizațiilor de exploatare pentru întreaga perioadă a stării de urgență decretate.

 • Pentru anul 2020, operatorii economici din domeniul HORECA nu datorează impozit specific pentru perioada în care se întrerupe activitatea, total sau parțial, pe perioada stării de urgență decretate, dacă îndeplinesc următoarele condiții:
  • întrerup activitatea total sau parțial și dețin certificatul pentru situații de urgență;
  • nu se află în procedura de insolvență.
 • Cu anumite excepții de risc, rambursările de TVA se vor efectua de către organul fiscal în lipsa inspecțiilor fiscale pe întreaga durată a stării de urgență și încă 30 de zile după, urmând ca acestea să fie decise și derulate, ulterior, în baza unei analize de risc.

 • Se suspendă sau nu încep măsurile de executare silită a creanțelor bugetare efectuate prin somație de plată și valorificarea bunurilor la licitație pe întreaga durată a stării de urgență și încă 30 de zile după, cu excepția executărilor silite care se aplică pentru recuperarea creanțelor bugetare stabilite prin hotărâri judecătorești definitive pronunțate în materie penală, provenite din săvârșirea de infracțiuni.

 • Depunerea situațiilor financiare anuale aferente exercițiului financiar 2019, respectiv a raportărilor contabile anuale încheiate la 31 decembrie 2019, se prorogă până la data de 31 iulie 2020 inclusiv.

A member of

 

Copyright © 2024 thesigtreeteam. All Rights Reserved.

Let's chat!

Say hello!