A intrat în vigoare Ordinul nr. 633/470/2020 pentru modificarea și completarea Normelor de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate, aprobate prin Ordinul ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 15/2018/1.311/2017

April 15, 2020 Hristescu & Partners

Dintre modificările aduse:

  • Durata maximă de 30 de zile a concediilor medicale într-un an nu cuprinde:

    • concediile medicale acordate pentru urgențe chirurgicale pentru care gradul de severitate al bolii nu impune internarea în spital și pentru care nu au fost eliberate certificatele de concediu medical de către medicii care au asistat urgența;

    • concediul medical acordate pentru consultațiile medicale la distanță acordate în perioada stării de urgență, potrivit prevederilor legale, în cazurile care necesită concediu medical;

    • concediul medical de cel mult 14 zile, acordat de medicul curant după expirarea concediului medical acordat pacientului cu COVID-19 la ieșirea din spital, dacă starea sănătății pacientului tot nu permite reluarea activității;

    • concediul medical acordat de medicul curant după expirarea concediului medical acordat pacientului cu COVID-19 la ieșirea din spital, pentru alte situații decât cea de mai sus.
  • Concediul și indemnizația pentru carantină se acordă asiguraților cărora li se interzice continuarea activității din cauza unei boli contagioase, pe durata stabilită prin documentul eliberat de către direcția de sănătate publică.

A member of

 

Copyright © 2024 thesigtreeteam. All Rights Reserved.

Let's chat!

Say hello!