A intrat în vigoare Ordinul nr. 622/2020 pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului sănătății nr. 414/2020 privind instituirea măsurii de carantină pentru persoanele aflate în situația de urgență de sănătate publică internațională determinată de infecția cu COVID-19 și stabilirea unor măsuri în vederea prevenirii și limitării efectelor epidemiei

April 14, 2020 Hristescu & Partners

Dintre modificările și completările aduse cu posibil impact asupra operatorilor economici și a companiilor ce activează în domeniul medical:

  • A fost inclusă printre măsurile de prevenire și limităre a efectelor epidemiei, carantina la domiciliu, care poate fi instituită pentru persoanele asiptomatice fie confirmate cu virusul COVID-19, fie care intră pe teritoriul țării din zonele cu transmitere comunitară extinsă afectate de COVID-19 ori pentru membrii de familie asimptomatici, confirmați cu coronavirus (COVID-19), care se carantinează la același domiciliu.

  • Persoanele asigurate cărora li se aplică măsura de carantinare beneficiază de concediu și indemnizație de carantină pentru perioada stabilită prin documentul eliberat de direcțiile de sănătate publică ulterior ieșirii din carantină.

  • Pentru a beneficia de concediu și indemnizație de carantină, persoanele izolate la domiciliu, vor completa și transmite doar medicului de familie, pe suport hârtie sau prin mijloace electronice de transmitere la distanță, o declarație pe propria răspundere. Medicul de familie va transmite ulterior certificatele de concediu medical către asigurați pe suport hârtie sau prin mijloace electronice de transmitere la distanță.

A member of

 

Copyright © 2024 thesigtreeteam. All Rights Reserved.

Let's chat!

Say hello!