A intrat în vigoare Hotărârea nr. 312/2020 pentru aprobarea criteriilor de stabilire a beneficiarilor prevăzuți la art. X alin. (10) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 29/2020 privind unele măsuri economice și fiscal-bugetare

April 21, 2020 Hristescu & Partners

Pe durata stării de urgență beneficiază de amânarea la plată pentru serviciile de utilități – electricitate, gaze naturale, apă, servicii telefonice și internet -, precum și de amânarea la plată a chiriei pentru imobilul cu destinație de sediu social și de sedii secundare federațiile sportive naționale și cluburile sportive care dețin certificat de identitate sportivă și care îndeplinesc cumulativ următoarele criterii:

  • Le-a fost afectată activitatea:

    • fie prin faptul că și-au întrerupt activitatea total, ca urmare a măsurilor dispuse de autorități;

    • fie prin faptul că și-au redus activitatea, înregistrând în luna anterioară lunii în care intervine scadența plății utilităților/chiriei pentru care se solicită amânarea diminuarea încasărilor/veniturilor cu cel puțin 25% față de media încasărilor/veniturilor din perioada ianuarie-februarie 2020;
      ȘI
  • Au organizat și/sau au participat la competiții sportive oficiale în ultimele 6 luni.

Pentru dovada afectării activității, reprezentantul legal al federației sportive naționale ori a clubului sportiv va transmite o declarație pe propria răspundere co-contractantului, lunar, la data scadenței obligației de plată a serviciilor de utilități și/sau chiriei.

A member of

 

Copyright © 2024 thesigtreeteam. All Rights Reserved.

Let's chat!

Say hello!