A intrat în vigoare Hotărârea nr. 285/2020 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.235/2010 privind aprobarea realizării Sistemului național electronic de plată online a taxelor și impozitelor utilizând cardul bancar

April 9, 2020 Hristescu & Partners

Dintre modificările aduse:

  • Se aprobă realizarea ghișeului virtual de plăți, numit «Sistemul național electronic de plată online a obligațiilor de plată către bugetul general consolidat», denumit în continuare SNEP, ca parte componentă a Sistemului electronic național, denumit în continuare SEN, în conformitate cu termenii și condițiile prezentei hotărâri.
  • În vederea plății de către contribuabilii persoane fizice, persoane fizice autorizate, persoane juridice sau alte entități fără personalitate juridică a obligațiilor de plată către bugetul general consolidat prin utilizarea mijloacelor electronice de plată sau altor mijloace de plată, stabilite prin decizie a președintelui Autorității pentru Digitalizarea României, instituțiile publice care desfășoară activități de încasare a acestor obligații se vor înregistra în SNEP pentru furnizarea informațiilor privind cuantumul acestora și pentru asigurarea accesului la o soluție de plată electronică a respectivelor obligații.
  • Instituțiile publice care desfășoară activități de încasare a obligațiilor de plată către bugetul general consolidat acceptă toate mijloacele electronice de plată online (internet banking, mobile banking, fără a se limita la acestea), iar în cazul în care optează pentru plata respectivelor obligații utilizând cardul bancar este necesar să își selecteze furnizorul de servicii de acceptare de plăți electronice, conform legislației în vigoare.
  • Se modifică Normele metodologice privind Sistemul național electronic de plată online a taxelor și impozitelor utilizând cardul bancar, astfel:

    • comisionul perceput de instituția de credit acceptatoare, aferent efectuării plății electronice, se va oferta procentual, iar nivelul maximal al acestuia, indicat în documentația de atribuire, nu va depăși 1% din valoarea tranzacției, dar nu va fi mai mare de 30 de lei în situația în care prin aplicarea cotei de 1% rezultă o sumă mai mare de 30 de lei;
    • Se modifică nota explicativa nr. 13 de la anexa 3.

A member of

 

Copyright © 2024 thesigtreeteam. All Rights Reserved.

Let's chat!

Say hello!