A fost modificat Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice, nr. 4.988/2018 privind aprobarea măsurii de sprijin, constând în acordarea unor ajutoare de stat și ajutoare de minimis pentru sprijinirea entităților de inovare și transfer tehnologic în cadrul Programului operațional regional 2014-2020, prin intrarea în vigoare a Ordinului nr. 1395/2020

April 12, 2020 Hristescu & Partners

Dintre principalele modificări aduse:

 • S-a eliminat condiția ca entitățile de inovare și transfer tehnologic cărora se adresează măsura de sprijin să fie constituite și acreditate în cadrul unor entități cu personalitate juridică, prevăzându-se obligativitatea ca acestea să fie constituite și acreditate doar în conformitate cu prevederile legale în vigoare.
 • S-a modificat unul din criteriile de eligibilitate al proiectul pentru care se solicită finanțare, și anume a fost prevăzută obligativitatea ca prin proiect să se implementeze un transfer tehnologic ca rezultat al cercetării în subdomeniile regionale de specializare inteligentă, și nu doar să implementeze un rezultat al cercetării în aceste subdomenii, așa cum prevedea versiunea anterioară a dispozițiilor legale.
 • De acest program vor beneficia un număr de 50 de entități spre deosebire de 23 cât era prevăzut anterior.
 • Pentru cererile de finanțare depuse în cadrul apelurilor de proiecte deschise în anul 2020, perioada de realizare a activităților proiectului, după semnarea contractului de finanțare, nu va depăși data de 31 decembrie 2023.
 • Pentru apelurile de proiecte deschise în anul 2020, se prevăd un un număr de excepții de la criteriile de eligibilitate, și anume:
  • Este exclus de la aplicare întreg articolul 7 al Ordinului, respectiv nu se mai prevede obligativitatea depunerii scrisorii de intenție de către solicitantul/liderul de parteneriat/membru al parteneriatului ori unul dintre inițiatorii constituirii unui ITT, după caz, în cadrul apelului regional cu privire la exprimarea interesului pentru proiectul depus.
  • Nu se mai prevede obligativitatea ca proiectul/activitățile principale ale acestuia să fi constituit obiectul scrisorilor de intenție care a/au parcurs etapele 2-3 ale mecanismului de implementare a axei prioritare 1, în conformitate cu prevederile POR 2014-2020.
  • Nu se mai prevede obligativitatea ca perioada de realizare a activităților proiectului, după semnarea contractului de finanțare, să fie de maximum 36 de luni.

A member of

 

Copyright © 2024 thesigtreeteam. All Rights Reserved.

Let's chat!

Say hello!