A fost aprobată Procedura de implementare a măsurii “Microgranturi acordate din fonduri externe nerambursabile”

October 5, 2020 Hristescu & Partners

În data de 5 octombrie 2020, a intrat în vigoare Ordinul nr. 2989/2020 privind aprobarea Procedurii de implementare a măsurii “Microgranturi acordate din fonduri externe nerambursabile” din cadrul schemei de ajutor de stat instituite prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 130/2020 privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile, aferente Programului operațional Competitivitate 2014-2020, în contextul crizei provocate de COVID-19, precum și alte măsuri în domeniul fondurilor europene. 

Dintre instrucțiunile aduse prin Procedură, amintim următoarele: 

 • Măsura este valabilă până la 31 decembrie 2020, plățile în cadrul măsurii vor fi efectuate până la 31 decembrie 2023.

 • Înscrierea în cadrul măsurii în vederea obţinerii finanţării se face on-line pe site-ul https://granturi.imm.gov.ro, prin crearea unui cont de utilizator.

 • Cu cel puțin 3 zile înainte de data începerii procesului de înregistrare propriu zis, pe site-ul mai sus menționat se va publica data exactă de începere a înregistrării.

 • După crearea contului de utilizator, aplicanții vor avea acces la acesta pe toată perioada de implementare a măsurii, vor putea accesa documentația transmisă și vor avea posibilitatea semnării contractului, descărcării și încărcării de documente diverse aferente plății și/sau raportării, în mod electronic.

 • Se menționează obligativitatea aplicanților de a fi depus situațiile financiare contabile aferente anului 2019 pînă la data înscrierii. În caz contrar, aplicația va fi respinsă.

 • În cazul în care va fi nevoie de clarificări, aplicantului îi va fi transmisă o Scrisoare de solicitare clarificări pe adresa de email înregistrată în aplicația electronică. Clarificările solicitate se trimit în aplicația electronică de înscriere, în 3 zile lucrătoare de la transmitere. 
  • Atenție! Netransmiterea clarificărilor solicitate în termen conduce la respingerea proiectului.
 • În cazul în care se constată neconcordanțe ori că informaţiile declarate de solicitant nu sunt complete, corecte ori reale, solicitantul va primi o decizie de respingere. Împotriva acesteia, solicitantul va putea face contestaţie, în termen de cinci zile calendaristice de la data comunicării acesteia.

 • Pentru aplicanții acceptați în limita bugetului alocat măsurii, aplicația informatică va genera contract de finanțare. Contractul de finanțare trebuie semnat cu semnătură electronică și reîncărcat semnat în aplicație în maxim 5 zile de la primire.

 • Cheltuielie din microgranturile primite trebuie efectuate de către beneficiar în termen de 90 de zile de la momentul încasării ajutorului financiar. Tot în acest termen, beneficiarul are obligația încărcării în aplicație a facturilor, documentelor de plată și raportului de progres, sub sancțiunea recuperării ajutorului acordat.

 • În mod obligatoriu, toate plățile efectuate din fondurile primite se efectuează numai prin transfer bancar.

 • Reprezentanţii autorităților competente vor avea dreptul să verifice anunţat sau chiar și inopinat, on-line sau la sediul operatorilor economici, veridicitatea şi conformitatea declaraţiilor, activităţilor şi cheltuielilor făcute în cadrul măsurii. În cazul în care beneficiarul se opune controalelor, se va putea dispune recuperarea ajutorului furnizat.

 • În situaţia în care, pe perioada contractuală beneficiarul ajunge în situația de închidere operațională, faliment, dizolvare sau insolvenţă, se va proceda la recuperarea ajutorului de stat acordat. 

 

 

 

A member of

 

Copyright © 2024 thesigtreeteam. All Rights Reserved.

Let's chat!

Say hello!