A fost aprobat Programul național Competențe digitale pentru angajații din sectorul întreprinderilor mici și mijlocii

August 4, 2020 Hristescu & Partners

În data de 4 august 2020, a intrat în vigoare Hotărârea nr. 599/2020 privind aprobarea Programului național Competențe digitale pentru angajații din sectorul întreprinderilor mici și mijlocii, finanțat în cadrul Programului operațional Capital uman 2014-2020. 

Este prevăzut ca Programul să se deruleze până la data de 31 decembrie 2023.

Activitățile eligibile pentru care entitățile beneficiare ar putea primi de suport în cadrul Programului național Competențe digitale pentru angajații din sectorul întreprinderilor mici și mijlocii sunt următoarele:

  • furnizarea de programe de formare profesională exclusiv în domeniul alfabetizării digitale și tehnologiei informației și comunicațiilor;
  • evaluarea și certificarea competențelor profesionale exclusiv în domeniul alfabetizării digitale și tehnologiei informației și comunicațiilor;
  • sprijin acordat întreprinderilor pentru organizarea de programe de învățare la locul de muncă, în domeniul alfabetizării digitale și tehnologiei informației și comunicațiilor;
  • organizarea și derularea de campanii de conștientizare a angajatorilor care își desfășoară activitatea în sectoarele economice cu potențial competitiv identificate și în domeniile de specializare inteligentă SAU a angajatorilor care intenționează să își adapteze activitatea la aceste domenii menționate anterior, privind importanța și necesitatea participării angajaților la programe de formare continuă.

Activitățile eligibile se vor putea implementa exclusiv în regiunile mai puțin dezvoltate, respectiv regiunile Centru, Sud-Est, Sud Muntenia, Nord-Est, Nord-Vest, Vest, Sud-Vest Oltenia.

Vor putea participa în cadrul Programului național Competențe digitale pentru angajații din sectorul întreprinderilor mici și mijlocii următorii beneficiari:

  • organizații patronale, federații patronale, confederații patronale sau uniuni patronale teritoriale – persoane juridice de drept privat fără scop patrimonial, în calitate atât de beneficiari unici, cât și în parteneriat cu alte entități relevante, precum organizații sindicale și furnizori de formare profesională;
  • asociații de întreprinderi, în calitate atât de beneficiari unici, cât și în parteneriat cu alte entități relevante, precum organizații sindicale și furnizori de formare profesională;
  • camerele de comerț și industrie, n calitate de beneficiari unici sau în parteneriat cu alte entități relevante, precum organizații sindicale și/sau furnizori de formare profesională.

Beneficiarii proiectelor finanțate în cadrul Programului național Competențe digitale pentru angajații din sectorul întreprinderilor mici și mijlocii trebuie să îndeplinească condițiile minime pentru a asigura implementarea proiectelor.

A member of

 

Copyright © 2024 thesigtreeteam. All Rights Reserved.

Let's chat!

Say hello!