A fost aprobat Programul IMM FACTOR – Produs de garantare a creditului comercial

August 26, 2020 Hristescu & Partners

În data de 26 august 2020, a fost adoptată Ordonanța de urgență nr. 146/2020 privind aprobarea Programului IMM FACTOR – Produs de garantare a creditului comercial și a Schemei de ajutor de stat asociate acestuia. Prin aceasta a fost aprobat Programul IMM FACTOR, ce are ca obiectiv sprijinirea accesului la finanțare al întreprinderilor mici și mijlocii prin acordarea de facilități de garantare de către stat pentru creditele pe termen scurt acordate pentru finanțarea creditului comercial.

Dintre măsurile instituite prin Ordonanța nr. 146/2020, amintim următoarele: 

 • Ajutoarele de stat prevăzute de prezenta schema de ajutor de stat se vor acorda după obținerea deciziei de autorizare a Comisiei Europene.

 • Programul IMM FACTOR constă în acordarea de garanții de stat în favoarea fiecărui beneficiar pentru finanțările de tip factoring acordate de finanțator, pe baza facturilor. Finanțările trebuie să se încadreze în cadrul unui plafon de finanțare cu caracter reînnoibil, garantat de către stat în procent de maximum 50% din valoarea finanțării de tip factoring acordată de finanțator beneficiarului eligibil. Procentul nu se calculează și asupra dobânzilor, comisioanelor ori a altor cheltuieli aferente finanțării garantate. 

 • Termenul de valabilitate a facilității de factoring este de maximum 12 luni, cu posibilitatea prelungirii facilității, de maximum 3 ori, cu perioade de până la 12 luni.

 • Valoarea plafonului de garantare este de maximum 5.000.000 lei/ beneficiar.

 • Beneficiarii programului care pot accesa schema de ajutor de stat sunt înterprinderile mici și mijlocii, precum SRL, societăți cooperative, persoane fizice autorizate, întreprinzători titulari ai unei întreprinderi individuale și întreprinderile familiale. 

 • Data până la care se pot acorda garanții și granturi în cadrul schemei de ajutor de stat este 31 decembrie 2020, iar data până la care se vor efectua plățile aferente granturilor care acoperă costurile de garantare și de finanțare este 31 octombrie 2021.

 • Ajutorele oferite în cadrul Programului sunt acordate sub forma de garanții pentru finanțări de tip factoring și sub formă de grant.

  Ajutor de stat sub forma de garanții pentru finanțări de tip factoring

  • Cuantumul total al facilității de factoring nu poate depăși:
   • dublul sumei reprezentând cheltuielile salariale pentru anul 2019, iar pentru întreprinderile înființate după 1 ianuarie 2019, suma estimată pentru primii doi ani de activitate; SAU
   • 25% din cifra de afaceri netă a beneficiarului pe 2019, 2019, respectiv venitul brut sau norma anuală de venit în cazul persoanelor fizice care obțin venituri din activități independente; SAU
   • o valoare care să rezulte din nevoile sale de lichidităț, putând include atât costuri cu capital de lucru, cât și costurile cu investiții. 

  Ajutor de stat sub forma de grant

  • Beneficiarii care au contractat ajutorul de stat sub forma de garanții pentru finanțările de tip factoring beneficiază de un grant a cărui sumă nu poate fi mai mare decât echivalentul în lei a 800.000 euro per întreprindere.
  • Grantul acoperă 50% din costurile de finanțare pe o perioadă de 8 luni de la data acordării finanțării.
  • Costurile de garantare sunt acoperite de grant pe toată perioada de valabilitate a garanției, aferente facilităților de factoring acordate până la data de 31 decembrie 2020, în cadrul schemei. 

  Programul IMM FACTOR vizează acordarea unui ajutor de stat către maximum 500 de beneficiari.

A member of

 

Copyright © 2024 thesigtreeteam. All Rights Reserved.

Let's chat!

Say hello!