A fost adoptat Ordinul nr. 514/2020 pentru completarea prevederilor Ordinului președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 840/2018 privind aprobarea regulilor de confirmare din punctul de vedere al datelor clinice și medicale la nivel de pacient pentru cazurile spitalizate în regim de spitalizare continuă și de zi, precum și a metodologiei de evaluare a cazurilor neconfirmate din punctul de vedere al datelor clinice și medicale pentru care se solicită reconfirmarea

April 29, 2020 Hristescu & Partners

Prin derogare de la prevederile generale, ce impun transmiterea datelor până la data de 4 a lunii următoare pentru care se face raportarea, raportarea cazurilor externate pentru luna aprilie 2020 se va efectua în format electronic de către spitale prin transmiterea setul minim de date la nivel de pacient în spitalizarea continuă, până la data de 5 mai 2020.

A member of

 

Copyright © 2024 thesigtreeteam. All Rights Reserved.

Let's chat!

Say hello!