Zile libere platite pentru parinti in conditiile legii 19/2020

March 27, 2020 Roxana Tarmurean

Statul decontează angajatorului o indemnizație pentru părinți de până la 75% din câștigul salarial mediu brut la nivel național.

Angajatorii vor fi ținuți de drepturile părinților care își supraveghează copiii până la 12 ani sau 18 ani în cazul copiilor cu dizabilități, pe durata suspendării cursurilor sau închiderii temporare a unităților de învățământ, potrivit Legii 19/2020. În condițiile Legii 19/2020, angajatorul va acorda părintelui o indemnizație în cuantum de 75% din salariul de bază, dar nu mai mult de 75% din câștigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat, care este stabilit la 5.429 RON conform art. 15 din Legea 6/2020. Zilele libere în condițiile noilor reglementări se vor putea acorda numai după epuizarea tuturor opțiunilor prevăzute de reglementările legale în vigoare pentru desfășurarea activității și cu obligația asigurării continuității activității, inclusiv prin decalarea programului de lucru sau implementarea formelor de muncă flexibile. Nu vor putea beneficia de zilele libere persoanele aflate în șomaj tehnic, cele aflate în concediu pentru îngrijirea copilului, precum și angajații ai căror soți/soții nu înregistrează venituri sau  care au solicitat la locul de muncă zile libere în aceleași condiții sau care se află concediu de odihnă sau fără plată. Pentru angajații din unităţile sistemului energetic naţional, din unităţile operative de la sectoarele nucleare, din unităţile cu foc continuu, din unităţile de asistenţă socială, de telecomunicaţii, ale radioului şi televiziunii publice, din transporturile pe căile ferate, din unităţile care asigură transportul în comun şi salubritatea localităţilor, precum şi aprovizionarea populaţiei cu gaze, energie electrică, căldură şi apă, comerţ alimentar, producţie şi distribuţie medicamente şi echipamente sanitare, distribuţie carburanţi, personalul din cadrul unităţilor farmaceutice este necesar acordul angajatorului pentru acordarea zilelor libere în condițiile Legii 19/2020. Decontarea către angajator a sumelor necesare pentru plata indemnizației pentru zilele libere acordate părinților se va face de către ANOFM, în termen de 60 zile calendaristice de la depunerea cererii și a documentelor doveditoare. Acestea vor fi depuse de către angajator prin poșta electronică sau  prin orice alt mijloc de comunicare agreat, la agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă judeţene, precum şi a municipiului Bucureşti, în raza cărora îşi au sediul social, în cel mult 30 zile de la data plății contribuțiilor și impozitelor aferente indemnizației. Roxana Țărmurean, Hristescu & Partners

A member of

 

Copyright © 2024 thesigtreeteam. All Rights Reserved.

Let's chat!

Say hello!