Suplimentarea valorii din contract pentru unitățile sanitare cu paturi

February 4, 2021 Hristescu & Partners

În data de 4 februarie 2020, a intrat în vigoare Ordonanța de urgență nr. 5/2021 pentru completarea art. 252 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 70/2020 privind reglementarea unor măsuri, începând cu data de 15 mai 2020, în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, pentru prelungirea unor termene, pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, a Legii educației naționale nr. 1/2011, precum și a altor acte normative.

Dintre modificările aduse, indicăm următoarele:

  • Pentru unitățile sanitare cu paturi care acordă servicii medicale spitalicești în regim de spitalizare continuă pacienților diagnosticați cu COVID-19, valoarea sumelor (credite de angajament) care pot fi acordate pentru acoperirea cheltuielilor efectiv realizate ce depășesc nivelul contractat, prin încheierea de acte adiționale de suplimentare în trimestrul I din 2021, nu poate fi mai mare decât valoarea cheltuielilor efectiv realizate pentru care au fost deja încheiate acte adiționale în trimestrul IV din 2020.

  • Pentru unitățile sanitare cu paturi care acordă servicii medicale spitalicești în regim de spitalizare continuă pacienților diagnosticați cu COVID-19 care nu au încheiat în trimestrul IV din 2020 acte adiționale de suplimentare a valorii din contract, decontarea în trimestrul I al anului 2021 se va face la nivelul cheltuielilor efectiv realizate, chiar dacă acestea depășesc nivelul contractat, pe bază de documente justificative, prin încheiere de acte adiționale de suplimentare a sumelor contractate, după încheierea lunii.

A member of

 

Copyright © 2024 thesigtreeteam. All Rights Reserved.

Let's chat!

Say hello!