Societățile de asigurare exonerate de depunerea situațiilor financiare anuale individuale în conformitate cu IFRS

January 18, 2021 Hristescu & Partners

În data de 18 ianuarie 2021,  a intrat în vigoare Norma nr. 1/2021 pentru completarea art. 3 din Norma Autorității de Supraveghere Financiară nr. 19/2015 privind aplicarea Standardelor internaționale de raportare financiară de către societățile de asigurare, asigurare-reasigurare și de reasigurare. 

Prin aceasta a fost stabilit că, prin excepție de la prevederile alin. (1) al articolului 3 din Norma Autorității de Supraveghere Financiară nr. 19/2015, pentru exercițiul financiar aferent anului 2020, societățile de asigurare, asigurare-reasigurare și de reasigurare sunt exonerate de la întocmirea în scop informativ și depunerea situațiilor financiare anuale individuale în conformitate cu Standardele internaționale de raportare financiară.

A member of

 

Copyright © 2024 thesigtreeteam. All Rights Reserved.

Let's chat!

Say hello!